Obecnie zarejestrowane zaprawy nasienne przeznaczone do zaprawiania owsa chronią zboże między innymi przed zgorzelą siewek, głownią pylącą oraz głownią zwartą owsa.

Zgorzel siewek to powszechna choroba, występująca na wielu gatunkach roślin uprawnych. Porażone rośliny słabo rosną, brunatnieją i trudniej się krzewią. W wielu przypadkach sprawcami choroby są grzyby z rodzaju Fusarium.

Głownie natomiast u zbóż wywoływane są przez grzyby z rodzaju Ustilago. U owsa gatunek Ustilago avenae powoduje głownie pylącą, natomiast Ustilago levis głownie zwartą.

W obu przypadkach głowni, w czasie wiechowania owsa z pochew liściowych chorych roślin wydostają się zniszczone przez grzyba ciemnobrunatne wiechy, wypełnione zarodnikami patogenu zwanymi teliosporami. Choroby te powodują nie tylko straty ilościowe, ale i jakościowe ziarna.

W celu ochrony owsa, do zaprawiania ziarna można użyć jednego z poniższych preparatów:

1. Baytan Trio 180 FS - (triadimenol, fluoksastrobina , fluopyram), chroni przed zgorzelą siewek, głownią pylącą. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody.
2. Celest Extra 050 FS - (fludioksonil, difenokonazol) - głownia pyląca owsa. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 0 - 1200 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.
3. Certicor 050 FS (tebukonazol, metalaksyl) - zgorzel siewek. Dawka: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500-900 ml wody.
4. Funaben Plus 02 WS (tebukonazol) - głownia pyląca, głownia zwarta, dawka 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.
5. Gizmo 060 FS (tebukonazol) - zgorzel siewek, głownia pyląca. Dawka: 50 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna.
6. Lamardor 400 FS (protiokonazol, tebukonazol) - zgorzel siewek. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml środka z dodatkiem 300 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.
7. Maredo 400 FS (protiokonazol, tebukonazol) - zgorzel siewek. Zalecana dawka: 20 ml środka z dodatkiem 300 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.
8. Maxim Star 025 FS (fludioksonil, cyprokonazol) -  głownia pyląca, zgorzel siewek Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna.
9. Premis 025 FS (tritikonazol) -  zgorzel siewek, głownia, głownia pyląca. Zalecana dawka: 150-200 ml środka z dodatkiem 400 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.
10. Sarfun T 450 FS (tiuram, karbendazym) -  zgorzel siewek. Dawka: 300 ml/100kg ziarna siewnego z dodatkiem 600 ml wody.
11. Tarcza 060 FS (tebukonazol) - głownia pyląca, zgorzel siewek.Dawka: 50 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna.
12. Vitavax 200 FS (karboksyna, tiuram) - zgorzel siewek. Dawka: 300 - 350 ml/100 kg ziarna z dodatkiem wody w proporcji 1:1.
13. Zaprawa Domnic 060 FS (tebukonazol) - zgorzel siewek. Dawka: 50 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna.
14. Zaprawa zbożowa Orius 060 FS (tebukonazol) -  zgorzel siewek. Dawka: 50 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna.