Najwięcej zapraw zbóż przeznaczonych jest właśnie do walki ze zgorzelą siewek. Przede wszystkim zawierają one substancje czynne z grupy triazoli.


Zgorzel może być powodowana przez wiele grzybów, głównie z rodzaju Fusarium. Choroba ta może powodować, że roślina po prostu nie zejdzie, bądź na polu zaobserwuje się placowe braki w uprawie. Słabo rozwijające się rośliny mają zwykle brunatne korzenie i kiełki często zdeformowane, które są wtórnie opanowane przez bakterie. Niestety w konsekwencji prowadzi to do gnicia roślin.

Poniżej przedstawiamy wybrane zaprawy do walki ze zgorzelą siewek zbóż:

- Astep 225 FS (imidachlopryd, protiokonazol) - pszenica, jęczmień - zaprawa fungicydowo-insektycydowa zwalczająca mszyce,
- Baytan Universal 094 FS (triadimenol, imazalil, fuberidazol) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień - zapobiega występowaniu chorób liści do początku fazy strzelania w źdźbło,
- Beret Trio 060 FS (difenokonazol, fludioksonil, tebukonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Celest Trio 060 FS (difenokonazol, fludioksonil, tebukonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Certicor 050 FS (tebukonazol, metalaksyl-M) - pszenica, pszenżyto, jęczmień,
- Dividend 030 FS (difenokonazol) - pszenica,
- Funaben Plus 02 WS (tebukonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Galmano 201 FS (fluchinkonazol, prochloraz w postaci kompleksu z miedzią) - pszenica, pszenżyto, żyto,
- Gizmo 060 FS (tebukonazol) - pszenica,
- Goliat 025 FS (fludioksonil) - pszenica, pszenżyto, żyto,
- Jockey New 113 FS (fluchinkonazol, prochloraz) - pszenica, pszenżyto, żyto,
- Kinto Duo 080 FS (prochloraz, tritikonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Konazol Duo 080 FS (tritikonazol, prochloraz w postaci kompleksu z miedzią) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Lamardor 400 FS (protiokonazol, tebukonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Maredo 400 FS (protiokonazol, tebukonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Maxim 025 FS (fludioksonil) - pszenica, pszenżyto, żyto,
- Maxim Star 025 FS (fludioksonil, cyprokonazol) - jęczmień,
- Nuprid Max 22 FS (imidachlopryd, tebukonazol) - pszenica,
- Omnix 025 FS (fludioksonil) - pszenica, pszenżyto, żyto,
- Premis 025 FS (tritikonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Premis Pro 080 FS (prochloraz w postaci kompleksu z miedzią (II), tritikonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Rancona 015 ME (ipkonazol) - pszenica,
- Raxil Gel 206 GF (tiuram, tebukonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Real Super 080 FS (tritikonazol, prochloraz w postaci kompleksu z miedzią (II) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Sarfun T 450 FS (tiuram, karbendazym) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Sarfun T 65 DS (tiuram, karbendazym) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Sarox T 500 FS (karboksyna, tiuram) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Scenic 080 FS (protiokonazol, fluoksastrobina, tebukonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto,
- Syrius 02 WS (tebukonazol) - pszenica,
- Tarcza 060 FS (tebukonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Vitavax 200 FS (karboksyna, tiuram) - pszenica,
- Zaprawa Domnic 060 FS (tebukonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS (tiuram) - pszenica,
- Zaprawa zbożowa Orius 060 FS (tebukonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Zaprawa zbożowa Orius Extra 02 WS (tebukonazol) - pszenica.