17 stycznia 2019 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2017-2020, poświęcone odmianom zbóż jarych.

Na początku posiedzenia Komisji, w związku ze śmiercią prof. Wiesława Koziary, dokonano wyboru nowych władz komisji. Przewodniczącym Komisji został prof. Marek Korbas (IOR-PIB w Poznaniu), a jego zastępcą prof. Grażyna Podolska (IUNG-PIB w Puławach).

Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała zarejestrowanie 24 nowych odmian zbóż jarych, w tym dziesięć odmian jęczmienia, pięć owsa, cztery pszenicy, trzy pszenżyta jarego i co ciekawe dwie żyta jarego.

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, dyrektor COBORU wydał postanowienia o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian zbóż jarych.

Jęczmień jary:
- Avatar - odmiana typu pastewnego, Poznańska Hodowla Roślin,
- Brandon - odmiana typu pastewnego, Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR,
- Fandaga - odmiana typu browarnego, Saaten-Union Polska,
- Forman - odmiana typu pastewnego, Saaten-Union Polska.
- KWS Fantex - odmiana typu pastewnego, KWS Lochow Polska,
- Lupus - odmiana typu pastewnego, Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- Mecenas - odmiana typu pastewnego, Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- MHR Filar - odmiana typu pastewnego, Małopolska Hodowla Roślin,
- MHR Krajan - odmiana typu pastewnego, Małopolska Hodowla Roślin,
- Raptus - odmiana typu pastewnego, DANKO Hodowla Roślin.

Owies zwyczajny;
- Arka - odmiana pastewna żółtoziarnista, DANKO Hodowla Roślin,
- Figaro - odmiana pastewna żółtoziarnista, DANKO Hodowla Roślin,
- Pablo - odmiana pastewna żółtoziarnista, Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- Perun - odmiana pastewna żółtoziarnista, Saaten-Union Polska,
- Refleks - odmiana pastewna żółtoziarnista, Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR.

Pszenica zwyczajna jara:
- Alibi - odmiana chlebowa (B), Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- Eskadra - jakościowa odmiana chlebowa (A), Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR,
- Gratka - jakościowa odmiana chlebowa (A), Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- Merkawa - jakościowa odmiana chlebowa (A), Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR.

Pszenżyto jare:
- Erwin - odmiana pastewna, Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- Odys - odmiana pastewna, Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- Santos - odmiana pastewna, DANKO Hodowla Roślin.

Żyto jare:
- SM Ananke - odmiana pastewna, Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR,
- SM Elara - odmiana pastewna, Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR.

Źródło: COBORU