Szacunki ekspertów nie uwzględniają zbiorów kukurydzy, które szacowane są na poziomie 1,7-1,8 mln ton. Według GUS, zbiory zbóż ogółem w 2007 r. (z kukurydzą) wyniosły ok. 27,1 mln ton - o 24,6 proc. więcej niż w 2006 roku.

Według prognozy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zbiory zbóż podstawowych wyniosą w tym roku 26,3- 26,8 mln t. Izba Zbożowo - Paszowa (IZP) ocenia zbiory 2008 r. na 25,7 mln t, a Krajowa Federacja Producentów Zbóż (KFPZ) na 25 mln t. Agencja Rynku Rolnego (ARR) szacuje je na poziomie 28-28,5 mln t (wraz z kukurydzą).

Zdaniem Wiesława Łopaciuka z IERiGŻ, zima była korzystna dla przezimowania roślin, choć brakuje w glebie wilgoci. Jednak obecna pogoda pozwala na szacowanie tegorocznych zbiorów na dobrym poziomie.

W opinii ekspertów ARR, wysokie ceny ziarna i perspektywa wyższych przychodów, mogą zachęcić producentów zbóż do zwiększenia powierzchni upraw jarych, jak również szerszego stosowania nawożenia i zużycia środków ochrony roślin.

Eksperci ARR zwracają także uwagę, że dzięki dopłatom do nasion, coraz powszechniej stosowany jest w uprawach polowych kwalifikowany materiał siewny, co korzystnie wpływa na poziom plonów zbóż, a tym samym na wzrost ich produkcji.

Jak wyjaśnił w piątek PAP dyrektor biura IZP Maciej Tomaszewicz, Izba być może szacuje zbiory zbóż "zbyt ostrożnie", ale wielką niewiadomą jest pogoda w najbliższych tygodniach. Zaznaczył, że obecny szacunek opiera się na stanie przezimowania roślin i wielkości zasiewów w stosunku do ubiegłego roku.

Ostrożniej szacuje tegoroczne zbiory KFPZ. Szef tej organizacji Zbigniew Kaszuba zauważył, że wegetacja roślin wyprzedza termin o 3 tygodnie. Oznacza to, że najmniejszy przymrozek może zniszczyć całe zbiory. Zwrócił także uwagę na możliwość wystąpienia suszy w okresie wzrostu roślin, co znacznie zmniejszy plony.

Dobre zbiory zbóż zapowiadają się też w Unii Europejskiej. Unijna organizacja Coceral przewiduje, że zbiory zbóż w UE w tym roku wyniosą 283,86 mln ton wobec 254,3 mln w 2007 r. Produkcja pszenicy miękkiej zwiększy się z ok. 111 mln do ok. 128 mln ton. U największego producenta - Francji zebranych zostanie w 2008 r. ponad 66 mln ton ziarna wobec 59,5 mln w ubiegłym roku. W Niemczech produkcja powiększy się z 40,6 mln do 45,6 mln ton.

Źródło: PAP