Zbiory pszenicy zwyczajnej ocenia się na 122 mln ton, czyli są o 2,9 proc. mniejsze niż w poprzednim roku. Zbiory pszenicy twardej wyniosły 7,7 mln ton (o 12 proc. mniej niż przed rokiem). Zbiory jęczmienia szacuje się na 50 mln ton (w 2010 r. - 53 mln ton) - o 3,5 proc. zmniejszyły się plony tego zboża, a powierzchnia jego uprawy - o 1 proc. Produkcja kukurydzy wzrosła o 9 proc. i osiągnęła 60 mln ton. O 8,2 proc. zwiększył się areał jej uprawy.


Zbiory kukurydzy zwiększyły się we wszystkich krajach będących jej głównymi producentami. We Francji osiągnęły one 14 mln ton (w 2010 r. - 13,6 mln ton), we Włoszech - 9,1 mln ton (w 2010 r. - 8 mln ton), a na Węgrzech - 7,8 mln ton (w 2010 r. - 7,4 mln ton). Zbiory owsa w 27 krajach Unii osiągnęły 7,7 mln ton, czyli wzrosły o 5,8 proc., a plony tego zboża zwiększyły się o 7 proc.