Według wstępnych szacunków GUS, nastąpiło również zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o ok. 3,9 proc. - do ok. 741 tys. ha, zaś powierzchnia uprawy buraków cukrowych uległa niewielkiemu zwiększeniu. Wstępnie szacuje się, że wyniesie ona ok. 190,8 tys. ha, tj. o 1,8 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

"Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych i rzepaku ozimego w bieżącym roku były niewielkie - sięgały zaledwie od 0,1 proc. do 0,5 proc. powierzchni uprawy zbóż ozimych oraz rzepaku i rzepiku (w 2006 r. - od 1,4 proc. do 4,8 proc., w 2007 r. - od 0,2 proc. do 0,5 proc., w 2008 r. - od 0,1 proc. do 0,8 proc.)" - napisał GUS.

Z szacunków GUS wynika, że stan zasiewów zbóż ozimych i rzepaku ozimego w połowie maja był zdecydowanie gorszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, lecz na poziomie oceny przezimowania z roku 2007.

"Ocena stanu zasiewów zbóż jarych i rzepaku jarego była niższa od ubiegłorocznej, a także niższa od oceny z 2007 r. Na stan i zaawansowanie rozwoju upraw decydujący wpływ w bieżącym roku miał przebieg pogody w kwietniu i na początku maja. Mała ilość opadów, przy dość wysokich temperaturach powietrza w dzień i silnych wiatrach powodowała nadmierne przesuszenie wierzchniej warstwy gruntu, utrudniając wschody i wegetację roślin" - napisał GUS.

Z danych GUS wynika, ze kwitnienie drzew owocowych rejonami po gwałtownym ociepleniu rozpoczęło się już w II dekadzie kwietnia.

"Sporadycznie występujące w kwietniu i w maju niewielkie przymrozki nie spowodowały większych uszkodzeń pąków kwiatowych, kwiatów i zawiązków owocowych na drzewach i krzewach owocowych oraz plantacjach jagodowych" - napisał GUS.

Źródło: PAP