• Od kilku lat wzrasta w problem mszyc a wraz z nimi także chorób wirusowych, które jesienią porażają zasiewy jęczmienia ozimego i pszenicy ozimej.
  • W przypadku jęczmienia ozimego wygasły wszystkie dozwolone do stosowania jesiennego rejestracje insektycydów. Zabrakło także czasowego zezwolenia. 
  • Oznacza to, że tym roku rolnicy pozostali bez możliwości jesiennej ochrony jęczmienia ozimego przed mszycami, które przenoszą wirusa żółtej karłowatości jęczmienia (Barley yellow dwarf virus, BYDV).
  • Mszyce licznie występują także na plantacjach pszenicy ozimej. 

W warunkach agroklimatycznych Polski największe zagrożenie wirusami dotyczy głównie jęczmienia ozimego, ale także i pszenicy ozimej. Problem nie tylko dotyczy Polski, ale występuje w całej UE.

Sygnalizowaliśmy na portalu kilkukrotnie problem masowych pojawów mszyc. Niestety sytuacja w obliczu ciepłego października, a także początku listopada przeciąga się już o kolejne tygodnie. Mszyc na polach nadal jest bardzo dużo. Migrują na duże odległości, dzięki wysokim temperaturom są także bardzo aktywne. To oznacza, że może dojść do znaczącego zawirusowania roślin zbożowych co będzie widoczne wyraźnie dopiero na wiosnę...