W porcie na Ukrainie pszenicę paszową można kupić za ok. 350 zł/t, zaś pszenicę konsumpcyjną za ok. 500 - 550 zł/t. Jeszcze tańsze ziarno jest w Rumunii i Bułgarii. Ceny pszenicy są zróżnicowane w UE, mimo że rynek podlega tym samym zasadom. Tańsze zboże niż w Polsce jest we Francji, droższe w Niemczech. U nas rolnicy mogą liczyć na ok. 600 zł za tonę, choć są podmioty, które za pszenicę płacą 500 zł. Są także takie podmioty skupujące, które płacą 150 zł więcej.

Od lat wyznacznikiem cen zbóż w Europie jest paryska giełda Matif. Tona pszenicy konsumpcyjnej jest wyceniana na niej w styczniu na 650 zł, w maju na 660 zł (ceny wyliczone po kursie euro wynoszącym 3,3 zł).

Przeciętne plony zbóż w UE oceniane są na 5,03 t/ha wobec 4,53 t/ha w ubiegłym sezonie i średniej z ostatnich pięciu lat w wysokości 4,71 t/ha.

Największe wzrosty zbiorów będą miały miejsce na Węgrzech i w Rumunii. Rekordowych plonów spodziewają się Francuzi. Przewidywany poziom produkcji zwiększył się w Hiszpanii.

Źródło: farmer.pl; FAMMU/FAPA