Cena pszenicy konsumpcyjnej zaczyna się od 900 zł/t netto. Za ziarno wysokiej jakości Lubella i PPZ Kapka (woj. lubelskie) oraz Młyn Martea i Młyny Komorowice (woj. śląskie) płacą nawet 950 zł/t netto, a więc o kilkadziesiąt zł/t więcej niż w ubiegłym tygodniu. Podobnie jest u Osadkowskiego (woj. dolnośląskie) - za tonę pszenicy konsumpcyjnej można uzyskać 920 zł netto oraz 900 zł/t pszenicy paszowej.

Ceny skupu zbóż paszowych nie zmieniły się względem ubiegłego tygodnia, z wyjątkiem przedsiębiorstwa Gold Pasz (woj. kujawsko-pomorskie), które obniżyło cenę pszenicy paszowej o 20 zł, do 900 zł/t netto. Pszenżyto skupowane jest po 800 zł/t, żyto po 750 zł/t. Za jęczmień paszowy, w Gold Paszu i u Osadkowskiego można uzyskać 780 zł/t netto, a w Ziarn-Polu Elewator Górki (woj. pomorskie) - 760 zł/t netto.

Spadła natomiast cena skupu rzepaku u Osadkowskiego - do 1 950 zł/t netto, z 2 150 zł/t oferowanych w ubiegłym tygodniu. W Ziarn-Polu Elewator Górki za tonę rzepaku można uzyskać 2 000 zł netto.

Część punktów dopiero ustala ceny skupu.