Niestety wiele wskazuje na to, że możemy mieć w tym roku problem z terminowym wysiewem zbóż jarych. Wiele stanowisk pod te uprawy nawet nie jest jeszcze zaoranych. Nie znamy jeszcze także w pełni losów ozimin. Przeszkodą może także okazać się spiętrzenie prac.

Tymczasem warto pamiętać, że opóźnianie terminu siewu zbóż jarych, to duży błąd agrotechniczny i jego konsekwencji nie uda nam się nadrobić w późniejszym terminie.

W warunkach krótkiego dnia przy niskiej temperaturze jare gatunki dobrze się krzewią, wysiew przy wyższej temperaturze i dłuższym dniu skraca fazę krzewienia, dlatego często przy siewie późnym rośliny szybko osiągają fazę strzelania w źdźbło, co ogranicza liczbę kłosów na jednostce powierzchni (tab.1)– czytamy w marcowym numerze Farmera w artykule prof. Grażyny Podolskiej, z IUNG-PIB w Puławach

W warunkach opóźnionego siewu należy wysiewać o 10-15 proc. więcej nasion. Spośród gatunków jarych najwcześniej należy wysiewać owies i pszenicę, następnie pszenżyto, najpóźniej można jęczmień. Z tym że jęczmień browarny wysiewamy wcześniej niż pastewny. Zdarzać się mogą także błędy związane z dążeniem do siewu przy zbyt dużej wilgotności gleby. Mazanie się gleby może prowadzić do zaburzeń stosunków wodno-powietrznych w glebie, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na równomierność i tempo wschodów.

Jakie są optymalne terminy siewu zbóż jarych dla poszczególnych gatunków i do kiedy można je wysiewać w poszczególnych regionach? Orientacyjne wygląda to tak:

Pszenica jara i pszenżyto jare:

• Zachodnia i południowo-zachodnia Polska – 15-25 marca (opóźniony, ale jeszcze dopuszczalny termin mija 5 kwietnia),
• Pas środkowy oraz część województwa zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego – 20-30 marca (dopuszczalny do 10 kwietnia),
• Północne i wschodnie regiony - 25 marca do 5 kwietnia (dopuszczalny 15 kwietnia),
• W północno-wschodniej części kraju i części woj. pomorskiego, a także na obszarach górskich – od 1 do 10 kwietnia (dopuszczalny do 20 kwietnia).

Owies:

• Zachodnia i południowo-zachodnia Polska – 15-25 marca (dopuszczalny termin siewu mija 5 kwietnia),
• Pas środkowy oraz część województwa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego – 20-30 marca (dopuszczalny 10 kwietnia),
• Północne i wschodnie regiony - 25 marca do 5 kwietnia (dopuszczalny 15 kwietnia),
• W północno-wschodniej części kraju i części woj. pomorskiego, a także na obszarach górskich i podgórskich – od 1 do 10 kwietnia (dopuszczalny 20 kwietnia).

Jęczmień jary:

• Pas ciągnący się od woj. lubuskiego, po część woj. wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego, a także małopolskiego: 15-30 marca (termin opóźniony, ale dopuszczalny do 15 kwietnia),
• Część zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, całe łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie- od 20 marca do 5 kwietnia (dopuszczalny do 20 kwietnia),
• Część woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego.- się 25 marca do 10 kwietnia (dopuszczalny do 25 kwietnia),
• Tereny nadmorskie i w północnych regionach woj. warmińsko-mazurskiego oraz na obszarach górskich i podgórskich - od 30 marca do 15 kwietnia (dopuszczalny do 30 kwietnia).