Najlepiej przedstawia się stan jęczmienia jarego, owsa i mieszanek zbożowych jarych. GUS ocenia go na 3,5 stopnia kwalifikacyjnego (w pięciostopniowej skali, gdzie 5 oznacza bardzo dobrze). Nieco gorzej wypadła pszenica i pszenżyto - na 3,4 stopnia kwalifikacyjnego. Rzepak i rzepik jary został oszacowany najsłabiej - na 3,1 stopnia kwalifikacyjnego.


- Siewy zbóż jarych rozpoczęte w trzeciej dekadzie marca trwały do trzeciej dekady kwietnia. Tak długi okres siewów był spowodowany zaorywaniem plantacji roślin ozimych i przesiewami zbóż jarych. Decyzje o zaoraniu ozimin podejmowano w pierwszej dekadzie kwietnia i dopiero potem przystępowano do zasiewów. Przygotowanie gleby do zasiewu po zaoranych plantacjach było utrudnione ze względu na jej niską wilgotność, jak na tę porę roku. Z powodu niskiej wilgotności gleby i chłodów wschody i rozwój roślin przeciągały się w czasie, ale były dość równomierne i wyrównane - podaje GUS.