Głównym kryterium zamieszczenia odmiany na Liście jest wysokość i stabilność plonowania w województwie śląskim, ważne są też takie cechy jak: np. odporność na choroby, wartość technologiczną, jakość ziarna, przydatność do przemysłu lub do specyficznych warunków gospodarowania.

Celem tworzenia LZO jest wskazanie najlepszych odmian wśród kilkudziesięciu wpisanych do krajowego Rejestru Odmian i Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych Unii Europejskiej.

Pszenica jara:
- Bombona,
- Tybalt,
- Bryza,
- Parabola,
- Hewilla,
- Katoda,
- Trappe.

Jęczmień jary:
- Rubinek,
- Mercada,
- Skarb,
- Skald,
- Suweren,
- Atico,
- KWS Olof,
- Iron,
- Natasia,
- Victoriana,
- Kormoran.

Owies:
- Breton,
- Flamingsprofi,
- Krezus,
- Zuch,
- Bingo,
- Scorpion,
- Haker,
- Arden,
- Siwek,
- Sprinter.

Pszenżyto jare:
- Dublet,
- Milkaro,
- Milewo.