Według ekspertów Rady produkcja zbóż na świecie w sezonie 2010/2011 spadnie o 2,4 proc. do 1 745 mln t., przy jednoczesnym oczekiwanym wzroście popytu o 15 mln t. do 1 779 mln t. Różnica – 34 mln t., zostanie pokryta z zapasów, których stan na koniec sezonu i tak pozostanie wysoki i wyniesie 360 mln ton.

Wbrew wcześniejszym szacunkom tegoroczna obniżka zapasów pszenicy będzie głębsza, aniżeli kukurydzy i wyniesie 13 mln ton wobec prognozowanych wcześniej 6 mln ton. Korekta wynika z głębszej niż zakładano światowej obniżki zbiorów. Wyniesie ona 7 mln ton. Zapasy kukurydzy, mimo oczekiwanego rekordowego poziomu produkcji na poziomie 829 mln ton (+20 mln t r/r), mają natomiast stopnieć o 8 mln t do 135 mln t.

W skali świata spadek podaży zbóż (zapasy początkowe w dniu 30.06.10+produkcja) będzie relatywnie niewielki i w przypadku pszenicy wyniesie 4 mln t (841 mln t) przy wzroście popytu o 9 mln t (657 mln t), a podaż kukurydzy wzrośnie o 9 mln t (972 mln t, przy wzroście popytu o 17 mln t do 837 mln t).

Obserwowany w ostatnich dwóch miesiącach wzrost cen na rynku globalnym nie wynika z ogólnego bilansu zbóż, ale głównie z sytuacji w krajach będących największymi ich eksporterami.

W przypadku Rosji Rada przewidywała, że w sezonie 2010/2011 eksport zbóż z tego kraju wyniesie 13,4 mln t., co było już znaczącym spadkiem wobec 22 mln t. wyeksportowanych w sezonie 2009/2010. Wg najnowszego raportu nie przekroczy on 3,8 mln ton. Korekta ta wynika z wprowadzenia przez Rosję zakazu eksportu zbóż do końca 2010 roku.

Zmniejszono również szacunki dla Ukrainy o 3,7 mln t do 14,1 mln t. wobec 20,6 mln t. ziarna sprzedanego za granicę przed rokiem.

W stosunku do wcześniejszych prognoz Rada podniosła szacunki eksportu zbóż z:
- USA o 6,1 mln t do rekordowego poziomu 89,6 mln t.,
- Kanady o blisko 1 mln t do 20,7 mln t.,
- UE-27 o 1,2 mln t do 29,3 mln ton. oraz.

Załamanie eksportu zboża z krajów rejonu Morza Czarnego i większa niż pierwotnie oczekiwano jego sprzedaż z Ameryki Północnej i UE-27, znalazła swoje natychmiastowe odbicie w stawkach frachtów oceanicznych. Z informacji Międzynarodowej Rady Zbożowej wynika, iż w dniu 24 sierpnia stawki frachtu wynosiły na trasach:
- Argentyna - Antwerpia/Rotterdam: 38 USD/t,
- UE - Maroko (Casablanca): 21 USD/t,
- USA (Zat. Maksykańska) - Egipt: 38 USD/t,
- UE - Algieria: 25 USD/t
- Kanada St-Law. - Algieria: 33 USD/t,
Wyższa cena transportu, automatycznie wpłynęła na wzrost giełdowych cen zbóż.

Ponadto w całej Europie – w tym także w Polsce, wzrostom ich cen sprzyjają obawy o jakość tegorocznego ziarna. W wielu regionach udział zbóż o jakości konsumpcyjnej jest znacznie niższy niż przed rokiem. Pozwala to przypuszczać, że premia za zboża konsumpcyjne w kolejnych miesiącach może jeszcze wzrosnąć.

Źródło: farmer.pl