Z informacji zebranych przez Krajową Federację Producentów Zbóż wynika, że przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne wszystkich kategorii na Ukrainie obsiały łącznie 9,258 mln ha pod uprawy ozime i zbiory w 2011. To o 8,1 proc. mniej w porównaniu z wartościami osiągniętymi w roku ubiegłym, zgodnie z oficjalnymi danymi statystycznymi Ukrainy.

Na Ukrainie obsiano 8,088 mln ha pod uprawy zboża, co oznacza spadek o 5,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Obszary upraw obsiane pszenicą wyniosły 6,55 mln ha, żyta - 287,8 tys. ha, jęczmienia 1,246 mln ha.

Z przyczyn pogodowych podczas 11 miesięcy 2010 r. wielkość produkcji przemysłu uprawnego w Kazachstanie zmalała o 22,7 proc. zgodnie z oświadczeniem Ministra Rolnictwa Republiki Kazachstanu z dnia 14 grudnia. Według wstępnych danych z poszczególnych regionów kraju, w 2010 r. ogólna wielkość produkcji zbóż wyniosła 13,9 mln t przy średnim plonie 9 dt/ha.

W tym samym czasie, od początku 2010 do 10 grudnia, z kraju wyeksportowano 8,2 mln ton zbóż, włączając w to mąkę w ekwiwalencie zboża, co przekroczyło poziom z poprzedniego roku o 38 proc. Co więcej, Kazachstan w dalszym ciągu utrzymuje swoją wiodącą pozycję wśród eksporterów mąki na świecie.

W 2010 r. całkowita wielkość produkcji zbóż w Federacji Rosyjskiej przekroczy zapewne 80 mln t, według dyrekcji ProZerno Ltd. Zgodnie z tym oświadczeniem, warunki pogodowe pod zasiewy ozime powinny być raczej dobre i jeszcze lepsze pod zasiewy jare. W warunkach typowych zjawisk pogodowych, rolnicy w Rosji powinni być w stanie wyprodukować powyżej 90 mln t zbóż. Niedawna prognoza średniej ważonej wielkości produkcji zbóż na 2011 r. wyniosła 86 mln t.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych