W dniach 29.12.08-04.01.09 średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 477 zł/t, tj. o 1 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ziarno to było o 0,2 proc. tańsze niż przed miesiącem i o ok. 43 proc. tańsze niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego obniżyła się do 357 zł/t z 363 zł/t wápoprzednim tygodniu. Jednocześnie była ona o 1,7 proc. niższa niż miesiąc wcześniej iáoáok. 48 proc. niższa niż na początku 2008 r.

Za jęczmień paszowy w dniach 29.12.08 r.-04.01.09 r. płacono przeciętnie 392 zł/t, tj. o 2,7 proc. mniej niż tydzień wcześniej. Cena ta była o ponad 4 proc. wyższa niż przed miesiącem, ale o ok. 49 proc. niższa niż w porównywalnym okresie ub.r.

W okresie poświątecznym, pomimo ograniczenia popytu, ceny skupu żywca nie obniżyły się. Niewielki spadek notowano natomiast w odniesieniu do cen zbytu większości gatunków mięsa.

W dniach 29.12.08 r.-04.01.09 r. za trzodę chlewną płacono 4,44 zł/kg, tj. o 0,3 proc. więcej niż wápoprzednim tygodniu i podobnie jak przed miesiącem. Jednocześnie było to oá17 proc. więcej niż rok temu.

Za bydło w dniach 29.12.08 r.-04.01.09 r. dostawcy otrzymywali średnio 4,38 zł/kg wobec 4,36 zł/kg w poprzednim tygodniu. Było to o ponad 3 proc. więcej wáodniesieniu do notowań sprzed miesiąca i o 8 proc. więcej niż na początku 2008 r.

Na przełomie 2008/2009 r. przeciętna cena kurcząt typu brojler, tak jak przed rokiem, wyniosła 3,00 zł/kg. Była ona oá1,3 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu i o blisko 2 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej.

Za indyki płacono średnio 4,06 zł/kg, o niespełna 1 proc. więcej niż wápoprzednim tygodniu i przed miesiącem, ale o ok. 1 proc. mniej niż w porównywalnym okresie ub.r.

Po wzroście cen odtłuszczonego mleka w proszku w pierwszych trzech tygodniach grudnia, w końcu tego miesiąca nastąpił ponowny ich spadek. W dniach 29.12.08ár.-04.01.09ár. średnia cena tego artykułu wyniosła 6,07ázł/kg i była o ponad 3 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu. W porównaniu do notowań sprzed miesiąca OMP potaniało o blisko 2 proc.

Źródło: PAP