Odmiana mieszańcowa pszenicy ozimej została pozytywnie zaopiniowana w lutym br. na posiedzeniu Komisji. ds. rejestracji odmian roślin uprawnych przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych. Odmiana mieszańcowa Hybrery, której hodowcą jest Saaten Union to forma ozima pszenicy chlebowej (B). Plenność odmiany jest oceniona na dużą do bardzo dużej. Pszenica tej odmiany ma dużą odporność na wyleganie. Cechuje się dość dużą odpornością na mączniaka, choroby podstawy źdźbła, fuzariozę kłosów i rdzę brunatną, średnią na septoriozę liści i DTR. Masa tysiąca ziaren średnia, wskaźnik sedymentacyjny dość duży, liczba opadania duża.

Kolejne dwa mieszańce pszenicy są w trakcie doświadczeń rejestrowych i obecnie znajdują się w drugim roku badań. Odmiany mieszańcowe odznaczają się większą plennością niż odmiany liniowe, budują większą masę nadziemną, mają głębszy i bardziej obfity system korzeniowy. Lepiej wykorzystują składniki pokarmowe z gleby i radzą sobie z przejściowym stresem wynikającym z braku wody.

To wejście odmian mieszańcowych było przełomowe dla kukurydzy i pozwoliło na tak intensywne rozpowszechnienie uprawy tego gatunku. W przypadku mieszańców zbóż ozimych także coraz więcej farmerów przekonuje się do ich uprawy i rolnicy rzadko wracają do uprawy odmian konwencjonalnych. Również w naszym kraju powoli wzrasta zainteresowanie uprawą zbóż ozimych odmian mieszańcowych.

Zboża ozime mieszańcowe będę sukcesywnie zdobywać rynek. Według EAME obszar upraw jęczmienia mieszańcowego od 2015 ma się podwoić w ciągu trzech lat, wzrośnie także areał upraw pszenicy mieszańcowej. Spośród krajów Unii największy wzrost przewidziany jest w Niemczech i Francji. Obecnie w właśnie w tych krajach uprawia się najwięcej mieszańców zbóż ozimych.

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Zabierz głos w temacie: Odmiany pszenicy ozimej