Na koniec II dekady listopada przetwórcy gotowi byli płacić za pszenicę paszową 670 do nawet 710 zł/t. Maksymalna cena proponowana była dostawcom dużych partii ziarna.

Na rynku utrzymuje się duże zapotrzebowanie na ziarno pszenżyta, co przekłada się na stały wzrost cen ziarna tego gatunku. Analizowany okres zamknięto przy cenie pszenżyta 610 do 630 zł/t. Równie atrakcyjnym towarem wciąż jest jęczmień. Jego cena jest wysoka i zbliżona swoim poziomem do pszenżyta, wahając się między 620 a 640 zł/t.

Także żyto paszowe jest surowcem poszukiwanym przez zakłady paszowe. Obrót jest jednak niewielki. Powodem jest znaczna rozbieżność między cenowymi oczekiwaniami rolników a tym co proponuje przemysł. Dostawcy gotowi są sprzedać żyto paszowe po cenie 630-640 zł/t. Nabywcy proponują 540-550 zł/t., godząc się na wyższe ceny tylko w wypadku dostawy dużych partii towarowych.

Ceny ziarna kukurydzy są wysokie lecz stabilne. Na koniec II dekady listopada zawierały się one miedzy 750 a 780 zł/t.

Źródło: farmer.pl