Podrożały ceny wszystkich gatunków zbóż i rzepaku. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną netto można otrzymać od 650 do 800 zł/t, za pszenicę paszową od 600 do 700, za żyto od 420 do 560, za pszenżyto od 550 do 600, za jęczmień 540 do 600, za owies od 470 do 500. Tona rzepaku również kosztuje więcej – od 1640 do 1700 zł netto.

Obecnie rolników najbardziej interesuje cena kukurydzy, której zbiory na dobre zaczną się za kilka tygodni. Na rynku wewnętrznych brakuje ziarna, dlatego cena za surowiec z ubiegłego roku jest wysoka i wynosi 900-950 zł/t.

Tylko do jednego z badanych przez nas skupów trafiło ziarno z tegorocznych zbiorów. Cena za suche nasiona waha się od 600 do 740 zł/t, a za mokre od 400 do 450. Skupy często nie mają jeszcze cenników na kukurydzę.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 23 września 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 680-700,
- pszenica paszowa – 620,
- żyto - 530.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 690,
- pszenica paszowa – 640,
- żyto – 480,
- jęczmień konsumpcyjny – 540,
- rzepak – 1640.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 680,
- pszenżyto – 600,
- jęczmień paszowy – 580.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 660,
- jęczmień konsumpcja – 570.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 600.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 740-750,
- pszenica paszowa – 700,
- pszenżyto – 600,
- żyto paszowe – 500,
- żyto konsumpcyjne – 510-520,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- rzepak – 1700,
- kukurydza mokra – 400 (nowy zbiór),
- kukurydza sucha – 620 (nowy zbiór), 900 (stary zbiór),
- owies – 500,
- groch – 840,
- bobik – 880,
- łubin – 900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 720,
- żyto konsumpcyjne – 520.

Agro System Sobótka
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 650,
- pszenżyto – 600,
- żyto – 560,
- rzepak – 1700,
- kukurydza mokra – 450.

Elewarr Nowe Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 640-660,
- pszenżyto – 550,
- żyto paszowe – 420,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- jęczmień konsumpcyjny – 570,
- jęczmień paszowy – 540.

Elewator Jabłowo:
- pszenica konsumpcyjna - 710-800,
- pszenica paszowa - 680,
- pszenżyto - 600,
- żyto - 500,
- jęczmień - 560,
- rzepak - 1670,
- kukurydza mokra - 400,
- kukurydza sucha - 600.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- pszenica paszowa – 680,
- pszenżyto – 560,
- żyto paszowe – 480,
- jęczmień paszowy – 560,
- kukurydza mokra – 400.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 720,
- pszenica paszowa – 660,
- pszenżyto – 570,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- jęczmień konsumpcyjny – 560,
- rzepak – 1660,
- kukurydza mokra – 425,
- kukurydza sucha – 740 (nowy zbiór),
- owies - 470.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna - 690,
- żyto – 430.

PHU Łukasz Kaczmarek
- pszenica paszowa – 670,
- pszenżyto – 550,
- jęczmień paszowy – 560.

Street retail
- rzepak – 1650.

P.H.U. Lech Świebodzin
- pszenica konsumpcyjna - 720-740,
- pszenica paszowa – 700,
- pszenżyto – 600,
- żyto paszowe – 530,
- jęczmień paszowy – 580,
- rzepak – 1700,
- kukurydza mokra – 430,
- kukurydza sucha – 640.