W przeciągu dwóch ostatnich tygodni w badanych przez nas skupach przeważnie spadły ceny zbóż i rzepaku. Średnio na tonę ziarna pszenicy konsumpcyjnej można obecnie otrzymać 641 zł netto, za pszenicę paszową – 610 zł, za żyto konsumpcyjne – 555 zł, za żyto paszowe – 516 zł.

Cenę utrzymało ziarno pszenżyta, które kosztowało średnio 568 zł/t, jęczmienia konsumpcyjnego – 618 zł/t, jęczmienia paszowego – 595 zł/t i owsa – 489 zł/t. Za tonę rzepaku średnio można otrzymać 1495 zł/t netto.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 8 lutego 2018 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A. (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- żyto konsumpcyjne – 550.

Lubella S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 660.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 645,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 470,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień konsumpcyjny – 560,
- jęczmień paszowy – 550,
- owies – 485.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- żyto konsumpcyjne - 600.

Osadkowski S.A.
- pszenica – 630,
- jęczmień – 500,
- pszenżyto – 510,
- rzepak – 1450,
- soja – 1300.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 610,
- jęczmień paszowy – 650,
- żyto paszowe – 510,
- kukurydza sucha – 620,
- bobik - 730.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- jęczmień konsumpcyjny – 650.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 610,
- pszenica paszowa – 580.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 620-650,
- pszenica paszowa – 600,
- żyto konsumpcyjne – 540-560,
- żyto paszowe – 500,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień konsumpcyjna – 680,
- jęczmień paszowy – 660,
- owies – 450-480,
- rzepak – 1460,
- kukurydza sucha – 600,
- łubin – 840,
- bobik – 740.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 600,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- żyto paszowa – 510,
- pszenżyto – 540,
- jęczmień paszowy – 530,
- rzepak – 1500.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa – 650,
- pszenżyto – 580,
- kukurydza sucha – 600,
- rzepak – 1520.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 670-680,
- żyto konsumpcyjne – 590.

Agroland
- pszenica konsumpcyjna – 630-660.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 630-650,
- pszenica paszowa - 590,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- kukurydza sucha - 620.

F.H.U. Gawor
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 610,
- jęczmień paszowy – 580,
- kukurydza - 600.

Boferm Górki
- pszenica – 595,
- żyto – 500,
- pszenżyto – 523,
- jęczmień – 626,
- owies – 420-439,
- kukurydza sucha – 570,
- kukurydza mokra – 350,
- rzepak - 1400.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 640-670,
- pszenica paszowa – 620,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 500,
- pszenżyto – 540,
- jęczmień – 540.

Rol Prem
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 620,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- żyto paszowe – 520-530,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień paszowy – 630,
- owies – 550,
- kukurydza – 600,
- rzepak – 1500.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 650-660,
- pszenica paszowa – 650,
- żyto konsumpcyjne – 570,
- żyto paszowe – 560,
- pszenżyto – 600,
- jęczmień paszowy – 635,
- owies – 500,
- kukurydza – 610,
- rzepak – 1450.

Agrii-Mag
- pszenica konsumpcyjna – 640.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- pszenica paszowa – 630,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 530,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień – 600,
- owies – 430,
- rzepak – 1450,
- kukurydza sucha- 600.

Agro As
- pszenica konsumpcyjna – 630-640,
- pszenica paszowa – 620-640,
- jęczmień konsumpcyjny – 580,
- jęczmień paszowy – 560,
- pszenżyto – 580,
- żyto konsumpcyjne – 570,
- żyto paszowe – 550,
- owies – 480,
- rzepak – 1475.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- żyto konsumpcyjne – 540.