Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 06- 12.02.2012 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej (po wzroście w poprzednim tygodniu) obniżyła się o 0,6 proc., do 819 zł/t. Zboże to było jednak o 3 proc. droższe niż miesiąc wcześniej, ale o 16 proc. tańsze niż w porównywalnym okresie 2011 r.

Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 889 zł/t, tj. o 1,1 proc. wyższym niż tydzień wcześniej. Cena ta była o 3 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 6 proc. wyższa niż przed rokiem.

Cena jęczmienia paszowego średnio w kraju wynosiła 799 zł/t. Była ona o około 2 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu i miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku jęczmień paszowy skupowano o 2 proc. taniej. Przeciętna cena skupu kukurydzy, w porównaniu z poprzednim tygodniem, wzrosła o 0,8 proc., do 782 zł/t. Ziarno to było o ponad 1 proc. droższe niż przed miesiącem, ale o 13 proc. tańsze niż rok wcześniej.