Na rynkach światowych zboża odnotowują spadki. U nas brak na razie gwałtownych ruchów. Jedno jest pewne, że w ofertach lokalnie jest bardzo mało ziarna jęczmienia, żyta i pszenżyta.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 11 kwietnia 2019 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Teresin)
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- żyto - 680.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 740.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- pszenica paszowa – 680,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- żyto paszowe – 610,
- pszenżyto – 700,
- jęczmień paszowy – 700,
- owies – 600,
- rzepak – 1460.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 780.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica – 760,
- żyto – 700.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 720,
- pszenica paszowa – 710,
- kukurydza sucha – 650,
- jęczmień paszowy – 730,
- pszenżyto – 720,
- rzepak – 1480.

Gol Pasz
- pszenica – 790,
- pszenżyto – 730,
- jęczmień – 760.

ZPZM Kruszwica
- pszenica – 800,
- jęczmień – 790,
- żyto – 620.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 740,
- pszenica paszowa - 720.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 760-780,
- pszenica paszowa – 750,
- jęczmień konsumpcyjny – 750,
- jęczmień paszowy – 740,
- żyto konsumpcyjny – 675-700,
- żyto paszowe – 650,
- pszenżyto – 750,
- owies – 640-660,
- kukurydza sucha – 680,
- łubin – 1050,
- bobik – 1000,
- groch - 850.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 770,
- pszenica paszowa – 740,
- żyto konsumpcyjne – 660,
- żyto paszowe – 620,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 600.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- żyto konsumpcyjne – 710.

Elewator Proboszczowice
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- pszenica paszowa – 710,
- pszenżyto – 740,
- żyto – 620,
- jęczmień konsumpcyjny – 730,
- jęczmień paszowy – 710.

Boferm Górki
- pszenica – 728,
- żyto – 616,
- pszenżyto – 663,
- jęczmień – 710,
- owies – 542-560,
- kukurydza sucha – 660,
- łubin – 800,
- rzepak – 1500.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 770-785,
- pszenica paszowa – 770,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- jęczmień paszowy – 700,
- pszenżyto – 700,
kukurydza – 600,
- rzepak - 1520.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 750,
- kukurydza sucha – 680,
- rzepak – 1500.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 790,
- pszenica paszowa – 780,
- jęczmień – 750,
- pszenżyto – 720,
- żyto paszowe – 670,
- żyto konsumpcyjne – 680,
- owies – 630,
- kukurydza – 670.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- pszenica paszowa – 760,
- żyto paszowe – 670,
- żyto konsumpcyjne – 670,
- pszenżyto – 700,
- jęczmień -660-700,
- owies – 580.

Agro As
- pszenica konsumpcyjna – 730,
- pszenica paszowa – 710,
- kukurydza – 640,
- pszenżyto - 670,
- jęczmień – 680,
- rzepak – 1540.

Street Retail
- rzepak – 1550.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica – 750,
- żyto – 620.

Agrohandel Mariusz Jakubiuk
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 750,
- pszenżyto – 680,
- jęczmień – 730,
- żyto – 650
- owies – 650,
- kukurydza sucha – 670,
- rzepak – 1480.

PHU Łukasz Kaczmarek Skup Zbóż
- pszenica – 750,
- jęczmień – 740,
- pszenżyto – 700.

Transrol
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- pszenica paszowa – 750,
- pszenżyto – 710,
- żyto paszowe – 650,
- żyto konsumpcyjne – 690,
- jęczmień paszowy – 730,
- jęczmień konsumpcyjny – 780,
- rzepak – 1470,
- kukurydza sucha – 680,
- owies paszowy - 660