- Aktualnie przebieg warunków pogodowych sprzyja rozwojowi chorób grzybowych szczególnie mączniaka prawdziwego zbóż , septoriozy liści oraz lokalnie łamliwości podstawy źdźbła i brunatnej plamistość liści. Oprócz warunków pogodowych wpływ na wielkość porażenia przez poszczególne patogeny zależny jest od podatności danej odmiany na choroby grzybowe oraz rodzaju stanowiska, na którym zasialiśmy pszenicę ozimą - podaje Paweł Kazikowski i Kamil Szpak z BASF.

Na polach panują obecnie bardzo dobre warunki do rozwoju chorób grzybowych, stąd konieczne jest zastosowanie odpowiednich fungicydów. Na Opolszczyźnie w uprawie pszenicy obserwowane intensywne naloty pryszczarka zbożowego. Lokalnie natomiast na terenie powiatów Prudnik i Nysa zaobserwowano pogrubienia źdźbła głównego pszenicy ozimej, co może być powodem występowania larw śmietki ozimówki.

Zboża jare w tym regionie znajdują się w fazie wschodów. Na plantacjach najwcześniej zasianych widoczne są już pierwsze siewki chwastów. Z kolei wzrost temperatur sprawił większe nasilenie się szkodników takich jak: ploniarka zbożówka, niezmiarka paskowana i miniarek.