Odetchnąć z ulgą mogą producenci rolni. Pogoda wreszcie się poprawia, wiatry zelżały i wzrosły dobowe temperatury. Bez większych przeszkód rolnicy mogą wykonywać zaległe zabiegi herbicydowe w zbożach ozimych czy wykonywać pierwsze zabiegi fungicydowe oraz regulujące łany. Z powodu złej pogody odkładane w czasie były także zabiegi dokarmiania dolistnego.

Zimna dotychczasowa wiosna nie rozpieszczała roślin. Wegetacja postępowała powoli. Rośliny miały problem z pobieraniem wielu składników (m in. fosforu) lub przetwarzaniem podanych wcześnie nawozów azotowych. Ponadto nękane były wieloma stresami, związanymi głównie z dużymi wahaniami temperatur oraz nocnymi przymrozkami. W wielu regionach kraju dodatkowo we znaki dała im się długotrwała posucha. 

W obecnej fazie korzenie zbóż, na skutek bardzo szybko postępującej wegetacji i braku opadów, mogą mieć problem z zapewnieniem na czas optymalnej ilości składników pokarmowych.

W związku z tym zboża wymagają od nas troski i zabiegów, które szybko dostarczą im niezbędne ilości składników pokarmowych, ograniczą negatywne skutki działania czynników stresowych i zintensyfikują wydajność fotosyntezy.

Należy je zasilić przede wszystkim magnezem (siedmiowodny lub jednowodny siarczan magnezu), azotem (roztwór mocznika), warto także fosforem, a dodatkowo do mieszaniny zbiornikowej warto dodać wybrany zestaw mikroelementowy zawierający w swym składzie głównie miedź. 

Co ważne, nareszcie pojawiły się optymalne warunki do wykonania zabiegów dolistnych. Warto wykorzystać to. Lokalnie przeszkadzają jeszcze silniejsze porywy wiatru.

W obecnych fazach rozwojowych zbóż,  mocznik można podać w stężeniu 7-10 proc., siarczan magnezu - 5-6 proc, natomiast nawozy wieloskładnikowe przeznaczone do nawożenia dolistengo zbóż najlepiej zastosować według zaleceń producenta.

Do zabiegów dokarmiania dolistnego najlepiej przystąpić gdy:
• wilgotność powietrza jest na poziomie 50-80 proc. (nie mniejsza niż 40 proc.),
• temperatura powietrza wynosi 14-17 ᵒC, i jest nie wyższa niż 25 ᵒC,
• temperatura cieczy roboczej nie jest niższa niż 12ᵒC,

Unikać należy wykonywania zabiegów przy silnym wietrze i dużym nasłonecznieniu, oraz gdy w najbliższych dniach zapowiadane są przymrozki. Najlepiej wykonywać zbiegi wieczorem, ewentualnie rano (nie wykonywać ich jednak gdy rosa jest obfita, lub dzień zapowiada się słoneczny).