Trwają żniwa. W tym roku są one znacznie przyspieszone i na polach zostało już coraz mniej do zbioru. Wcześniejsze deszcze trochę te prace utrudniały, dlatego w niektórych miejscach ziarno zaczęło porastać. Teraz pogoda się poprawiła i wilgotność surowca jest satysfakcjonująca, ale już same plony niekoniecznie. Są regiony np. woj. warmińsko-mazurskie, gdzie są nawet o połowę mniejsze niż w roku ubiegłym.

Poszukiwane jest zboże konsumpcyjne o wysokich parametrach jakościowych. Za takie można otrzymać nawet 100-150 zł więcej na tonie niż za paszowe. Pszenica konsumpcyjna średnio kosztuje 750 zł/t netto. Już w dwóch badanych przez nas punktach skupu za ziarno tego gatunku można otrzymać ponad 800 zł. Pozostałe zboża również podrożały, w ciągu ostatnich kilku dni o 10 zł na tonie.

Rolnicy niechętnie sprzedają ziarno. Kto może ten magazynuje, bo liczy na większy wzrost cen.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 7 sierpnia 2018 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 756,
- żyto konsumpcyjne – 567,
- rzepak – 1572.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- jęczmień konsumpcyjny – 720,
- pszenica paszowa – 650,
- jęczmień paszowy – 630,
- jęczmień konsumpcyjny – 660,
- żyto konsumpcyjne – 610,
- pszenżyto – 620,
- owies – 560,
- rzepak – 1630.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 730.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- żyto konsumpcyjne - 650.

Osadkowski S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- pszenica paszowa – 700,
- jęczmień paszowy - 610,
- pszenżyto – 580.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 720,
- jęczmień paszowy – 650,
- pszenżyto – 650,
- żyto – 510,
- kukurydza - 680.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 730,
- jęczmień konsumpcyjny – 650,
- żyto – 550,
- pszenżyto - 550.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- pszenica paszowa - 630.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 770-800,
- pszenica paszowa – 690,
- jęczmień konsumpcyjny – 670,
- jęczmień paszowy – 650,
- żyto konsumpcyjny – 600-650,
- żyto paszowe – 570,
- pszenżyto – 650,
- owies – 450-500,
- kukurydza – 670,
- rzepak – 1600,
- łubin – 870,
- bobik – 770,
- groch – 770.

Gołańcz Piast
- pszenica konsumpcyjna – 735,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 640,
- rzepak - 1590.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 700-710,
- żyto konsumpcyjne – 560.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 760-770,
- pszenica paszowa – 740,
- pszenżyto – 620,
- żyto konsumpcyjne – 580,
- jęczmień konsumpcyjny – 690,
- jęczmień paszowy – 640,
- rzepak – 1570.

Agroland
- pszenica konsumpcyjna – 710,
- pszenica paszowa – 690,
- rzepak – 1560.

Agro System Sobótka
- pszenica konsumpcyjna – 740,
- pszenica paszowa – 680,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień paszowy – 650,
- rzepak – 1600.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 780-860,
- pszenica paszowa – 730,
- pszenżyto - 680,
- jęczmień paszowy - 680,
- żyto konsumpcyjne - 680,
- żyto paszowe - 650,
- łubin – 900,
- groch – 730.

Boferm Górki
- pszenica paszowa - 635,
- jęczmień – 620,
- pszenżyto – 560,
- owies – 420-439,
- rzepak – 1500,
- kukurydza sucha – 607,
- kukurydza mokra – 350.

Agrii-Mag
- pszenica konsumpcyjna – 762,
- pszenica paszowa – 697,
- żyto konsumpcyjne – 623,
- żyto paszowe – 604,
- jęczmień paszowy – 623,
- pszenżyto – 623.

Rol Prem
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- pszenica paszowa – 680,
- jęczmień paszowy – 640,
- jęczmień konsumpcyjny – 660,,
- pszenżyto – 630,
- żyto konsumpcyjne – 600,
- żyto paszowe – 560,
- owies – 540,
- łubin – 900,
- rzepak - 1600.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 730,
- pszenica paszowa – 700,
- żyto paszowe – 520,
- żyto konsumpcyjne – 570,
- jęczmień konsumpcyjny – 630,
- pszenżyto – 620,
- rzepak – 1600.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- pszenica paszowa – 720-730,
- jęczmień paszowy – 635,
- pszenżyto – 645,
- rzepak – 1555.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 740,
- pszenica paszowa – 710,
- żyto konsumpcyjne – 570,
- żyto paszowe – 540.