O 10-20 złotych za tonę zdrożało w ubiegłym tygodniu ziarno oferowane na giełdach towarowych. Rolnicy, nie mając pieniędzy przed zbliżającymi się Świętami i kolejnymi terminami spłat kredytów właśnie teraz decydują się w większości wystawić zboże do sprzedaży. Chętnych na krajowe ziarno nie brakuje, bo importowane jest teraz zdecydowanie droższe.

Podwyżki najbardziej są widoczne w centrum kraju. Na północy stawki były już wcześniej stosunkowo wysokie, więc teraz w cennikach nic się nie zmienia. Drobiarze do ostatnich przedświątecznych wstawień robią zapasy zbóż.

ZBOŻA NA GIEŁDACH TOWAROWYCH

ceny transakcyjne zł/t

PSZENICA w kraju na eksport

konsumpcyjna 450-500 500-560

paszowa 420-450 450

Pszenica paszowa kosztuje teraz w transakcjach od 420 do 450 złotych za tonę. W portach, gdzie ruszył także eksport, ale tylko towaru o bardzo wysokich parametrach rolnicy dostają 450 złotych. Za pszenicę konsumpcyjną otrzymują od 500 do 560 złotych w zależności od zawartości białka. Młyny w kraju płacą zdecydowanie mniej.

Jeśli chodzi o żyto, to zbyt ma jedynie paszowe i gorzelniane, natomiast na konsumpcyjny zupełnie nie ma popytu. Podobnie jest w przypadku jęczmienia. Paszowy w transakcjach kosztuje maksymalnie 410 złotych za tonę. Więcej sprzedaje się też pszenżyta.

Źródło: Agrobiznes/ Anna Borowska