Z danych zebranych przez Krajową Federację Producentów Zbóż wynika, że przedsiębiorstwa najwięcej płacą za pszenicę konsumpcyjną. Ale ceny nie przekraczają już 1000 zł za tonę. Jedynie Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie Kapka płaci za tonę tego gatunku 1050 zł.

Polskie Młyny S.A. (skup tylko od producentów):
- pszenica konsumpcyjna - 950 zł netto (w zależności czy w młyn czy elewator),
- żyto konsumpcyjne - 800-820 zł netto,
- kukurydza sucha - 850 zł netto, (wilgotność 14 proc.. z dostawą na styczeń),
- jęczmień - 700 zł netto.

LUBELLA S.A.:
- pszenica konsumpcyjna - 960 zł netto (gluten 30, l.o. 220),
- jęczmień konsumpcyjny - 750 zł netto (na kasze).

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie 'PZZ' W Stoisławiu:
- pszenica konsumpcyjna - 950 zł netto,
- żyto konsumpcyjne - 800 zł netto,
- jęczmień jary - 750 zł netto,
- owies - 700 zł netto.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA:
- pszenica konsumpcyjna - 1050 zł netto,
- żyto konsumpcyjne - 870 zł netto.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie:
- pszenica konsumpcyjna - 940 zł netto (gluten > 28, l.o. > 220).

Elewarr Sp. z o.o. - Siennica Nadolna:
- pszenica konsumpcyjna - 910 zł netto,
- pszenica zwyczajna - 860 zł netto,
- pszenica paszowa - 795 zł netto,
- żyto konsumpcyjne - 600 zł netto,
- żyto paszowe - 450 zł netto,
- jęczmień - 520-570 zł netto.

Dolnośląskie Młyny:
- pszenica konsumpcyjna - 900-930 zł netto (gluten > 28, gęstość 76, l.o. 250).

Młyn Martea Śląsk:
- pszenica konsumpcyjna - 1000 zł netto.

ROLA:
- pszenica konsumpcyjna - 870 zł netto,
- pszenica paszowa - 840 zł netto,
- żyto konsumpcyjne - 800 zł netto,
- żyto paszowe - 760 zł netto,
- jęczmień - 740 zł netto,
- pszenżyto - 800 zł netto,
- owies - 650 zł netto.

Przedsiębiorstwo Ziarn-Pol:
- pszenica konsumpcyjna A- 900 zł netto (białko min 13, l.o. 260, gluten> 29, gęstość 78),
- pszenica konsumpcyjna B- 825-850 zł netto(białko min 11,5, l.o. 220, gluten> 26, gęstość 72),
- pszenica paszowa - 800 zł netto,
- żyto konsumpcyjne A- 800 zł netto (l.o. 150, gęstość 74),
- żyto konsumpcyjne B- 760 zł netto (l.o. 110, gęstość 71),
- żyto paszowe - 720 zł netto,
- pszenżyto A - 760 zł netto,
- pszenżyto B - 720 zł netto,
- jęczmień konsumpcyjny - 760 zł netto,
- jęczmień paszowy - 720 zł netto,
- owies - 500 zł netto,
- owies - 450 zł netto,
- kukurydza - 800 zł netto (wilgotność 30 proc.).

Zamojskie Zakłady Zbożowe:
- pszenica konsumpcyjna - 910 zł netto,
- pszenica ogólnoużytkowa - 795 zł netto,
- pszenica zwyczajna - 860 zł netto.

Aurora Polska - Kutno:
- pszenica konsumpcyjna - 900-940 zł netto.

PPH AGROL, Raciąż:
- pszenica konsumpcyjna - 850 zł netto,
- żyto konsumpcyjne - 750 zł netto (z przeznaczeniem na płatki),
- owies bezłuskowy - 1200 zł netto,
- owies łuskowy - 700 zł netto,
- jęczmień konsumpcyjny - 800 zł netto.