Według danych MRiRW, w dniach 13-19.10 średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 498 zł/t, tj. o 0,9 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu, ale o 8,5 proc. niższym niż przed miesiącem i o 41 proc. niższym niż przed rokiem.

W porównaniu do poprzedniego tygodnia cena żyta konsumpcyjnego wzrosła o ponad 6 proc., do 388ázł/t. Ziarno to było jednak o ponad 7 proc. tańsze niż przed miesiącem i o 49 proc. tańsze niż w porównywalnym okresie ub.r.

W ciągu tygodnia oáponad 7 proc. potaniał w skupie jęczmień paszowy, za który w dniach 13-19.10. br. uzyskiwano 408 zł/t. Była to cena o ponad 9 proc. niższa niż przed miesiącem i o ok. 45 proc. niższa niż przed rokiem.

Od miesiąca utrzymuje się sezonowy spadek cen skupu trzody chlewnej. Według danych ministerstwa, w dniach 13-19.10 płacono za nią średnio 4,24 zł/kg, tj. o 1,5 proc. mniej niż tydzień wcześniej oraz o ok. 10 proc. mniej niż przed miesiącem. Była to jednak cena o 19 proc. wyższa niż przed rokiem.

W tym czasie za bydło dostawcy (tak jak w poprzednim tygodniu) otrzymywali przeciętnie 4,22 zł/kg. W ciągu miesiąca bydło staniało o 0,6 proc., ale jego cena była o ponad 4 proc. wyższa niż przed rokiem.

W analizowanym tygodniu kurczęta typu brojler potaniały o 1,8 proc. i skupowano je średnio po 3,06 zł/kg. Był to poziom cen niższy niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio oá3,7 proc.áiáoá3 proc.

Za indyki płacono przeciętnie 4,08 zł/kg wobec 4,04 zł/kg w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca indyki były droższe o prawie 2 proc., ale w ciągu roku potaniały o ponad 17 proc.

Wahaniom ulegają również ceny zbytu odtłuszczonego mleka wáproszku. W dniach 13-19.10 (po spadku w dwóch poprzednich tygodniach) ceny tego produktu wzrosły o 2,5 proc. do 6,84 zł/kg. Cena ta była o ponad 2 proc. niższa niż przed miesiącem i o prawie 46 proc. niższa niż przed rokiem.

Źródło: PAP