Na rynku krajowym ograniczenie podaży ziarna przyczyniło się do wzrostu cen zbóż. Niewielką korektę cen skupu w dół odnotowano tylko w przypadku żyta konsumpcyjnego i owsa. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 03-09.12.2012 r. przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 1032 zł/t, tj. o 2,1 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu i o ponad 6 proc. wyższym niż przed miesiącem. Jednocześnie ziarno to było o 30 proc. droższe niż rok wcześniej.

Po trzytygodniowym wzroście, w dniach 03-09.12.2012 r. średnia cena skupu żyta konsumpcyjnego obniżyła się do 736 zł/t. Dalszy wzrost cen notowano natomiast w przypadku żyta paszowego. Cena żyta konsumpcyjnego była o 1,2 proc. niższa niż tydzień wcześniej, ale o 6 proc. wyższa niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku ziarno to było o 16 proc. tańsze.

Za jęczmień paszowy średnio w kraju uzyskiwano 889 zł/t, tj. o 2,1 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Cena ta była o blisko 4 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 19 proc. wyższa niż przed rokiem. Przeciętna cena skupu kukurydzy, w porównaniu z poprzednim tygodniem, wzrosła o 0,8 proc., do 907 zł/t. Ziarno to było o prawie 4 proc. droższe niż przed miesiącem i o 29 proc. droższe niż rok wcześniej.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 03-09.12.2012 r. żywiec wieprzowy w Polsce był skupowany przeciętnie po 5,40 zł/kg, o 2,7 proc. taniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie za żywiec ten płacono o 6 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 3 proc. mniej niż przed rokiem. W pierwszym tygodniu grudnia 2012 r. ceny skupu żywca wieprzowego w większości krajów UE były niższe niż tydzień wcześniej.

Ustabilizowały się ceny skupu żywca wołowego. Według danych ZSRIR MRiRW w analizowanym okresie zakłady mięsne w Polsce żywiec wołowy skupowały przeciętnie po 6,36 zł/kg, tj. po cenie zbliżonej do notowanej tydzień oraz dwa tygodnie wcześniej. Jednocześnie bydło w skupie było o 2 proc. droższe niż przed miesiącem i o 2 proc. droższe niż przed rokiem.

Kurczęta brojlery były skupowane po 3,65 zł/kg, o 2,3 proc. taniej niż w poprzednim tygodniu. Średnia cena skupu kurcząt była o 4 proc. niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 2 proc. wyższa od notowanej przed rokiem. W dniach 03-09.12.2012 r. za indyki zakłady drobiarskie płaciły 5,50 zł/kg wobec 5,55 zł/kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie indyki były nieznacznie droższe (o 0,2 proc.) niż przed miesiącem, ale o 6 proc. tańsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Za odtłuszczone mleko w proszku w dniach 03-09.12.2012 r. średnio uzyskiwano 10,69 zł/kg. Jego cena była o 0,7 proc. niższa niż przed tygodniem, ale zbliżona do notowanej przed miesiącem. (...) W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP było o 7 proc. droższe(...).