Wytwórnie pasz natomiast mają zgromadzone zapasy ziarna lub realizują skup w ramach wcześniej zawartych kontraktów. Ceny skupu pszenicy, które oferują się w granicach 450–500 zł/t. Przy zakupie większych partii ceny te mogą wzrosnąć do 470–500 zł/t.

Tona kukurydzy kosztuje od 460 do 520 zł/t, ale w chwili obecnej trudno kupić większą partię tego zboża poniżej 500 zł/t.

Za pszenżyto wytwórnie pasz płacą od 340 do 390 zł/t. Za jęczmień paszowy 360–390 zł/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

W pierwszych sześciu tygodniach interwencji w ramach unijnego skupu w całej UE-27 złożono oferty już na ponad 2573 tys. ton zbóż, z tego na 2361 tys. ton jęczmienia oraz 212 tys. ton pszenicy. Z tej ilości, na zapasy przejęto już 571,2 tys. ton ziarna (558,4 tys. ton jęczmienia i 12,8 tys. ton pszenicy).

W Polsce, w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (6–13 grudnia) dostawcy złożyli oferty na 9,1 tys. ton jęczmienia.

Źródło: MIR