Na giełdzie internetowej Net Brokers cena pszenicy paszowej kształtowała się na poziomie 440 zł/t, żyta konsumpcyjnego – 320 zł/t, pszenżyta – 350 zł/t, natomiast owsa paszowego od 260 do 400 zł/t.

Oferty sprzedaży przez Internet na giełdzie Rol Petrol były z kolei zróżnicowane cenowo ze względu na region. Ceny netto pszenicy konsumpcyjnej wynoszą w zł/t:
- z dostawą (gluten minimum 30 proc.) – 495,
- loco opolskie (białko 14 proc.) – 475,
- loco dolnośląskie – 475,
- loco lubelskie – 455.

Cena pszenicy paszowej wynosi (zł/t):
- loco lubelskie – 445,
- loco małopolskie – 440,
- loco pomorskie – 450,
- loco podkarpackie – 430,
- loco dolnośląskie – 440.

Cena żyta kształtuje się na poziomie 310 zł/t.

Jęczmień paszowy kosztuje (zł/t):
- loco opolskie – 345,
- loco lubelskie – 340,
- z dostawą – 390.

Owies jest najtańszym zbożem, jego cena wynosi (zł/t):
- loco mazowieckie – 270,
- loco zachodniopomorskie – 255,
- z dostawą – 290,
- loco dolnośląskie – 300.

Cena tony kukurydzy paszowej również różni się w poszczególnych regionach (zł/t):
- loco małopolskie – 440,
- z dostawą – 490,
- loco świętokrzyskie – 460,
- loco opolskie – 460.

Źródło: farmer.pl