Zapasy początkowe prognozowane są na 18,4 mln ton, tj. tylko o 0,4 mln ton mniej niż na początku bieżącego sezonu. Spadnie zużycie pszenicy wewnątrz UE – z 117,1 mln ton w bieżącym sezonie do 116,5 mln ton.

Import przewidywany jest w wysokości 5,3 mln ton wobec 4,5 mln ton w tym sezonie, a eksport na 18,2 mln ton wobec 17,6 mln ton sezon wcześniej. Jeśli bilans pszenicy miękkiej w sezonie 2010/11 byłby zbliżony do obecnych prognoz, to mogłoby to oznaczać utrzymanie się cen tego gatunku nadal na niskim poziomie.

W nadchodzącym sezonie spadnie natomiast unijna produkcja jęczmienia. Zbiory tego gatunku oceniane są na 58,2 mln ton w stosunku do 61,7 mln ton sezon wcześniej. Znacząco zwiększy się natomiast poziom zapasów początkowych – z 11,7 mln ton na początku sezonu 2009/10 do 16,4 mln ton. Zużycie wewnątrz UE wzrośnie z 55,4 mln ton w bieżącym sezonie do 58,1 mln ton. Prognozowany eksport jęczmienia wyniesie 2,8 mln ton.

Źródło: FAMMU/FAPA