Powodem protestów jest błędna w opinii argentyńskich rolników polityka eksportowa rządu. Twierdzą, że obecny system pozwala przetwórcom i eksporterom zaniżać ceny skupu ziarna, co doprowadza do ruiny ich gospodarstwa.

Farmerzy uważają, że na drodze rozmów nie skłonią rządu do zmiany zasad dotychczasowej polityki eksportu zbożowego. Ugnie się on tylko wtedy, gdy kraj odczuje skutki paraliżu rynku zbóż.

Niepokoje w Argentynie, i wywołny tym zmniejszony dopływ zboża na swiatowe giełdy to jeszcze jeden powód dla którego ceny ziarna  nie powinny spaść w najbliższym czasie.