Czy te cechy będą zyskiwały na znaczeniu w wypadku zbóż, czy tylko jest to ważne np. odnośnie kiły kapusty w rzepaku?

- Zdrowotność była ważna i nadal będzie, bo to istotne kryterium oceny odmian. W wypadku obligatoryjnego stosowania zasad integrowanej ochrony roślin wybór odmiany jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu - mówi Andrzej Najewski z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Należy powiedzieć, że w doświadczeniach rejestrowych dużą uwagę zwraca się na podatność odmian na choroby.

- Do Krajowego Rejestru na ogół trafiają odmiany o zadawalających cechach odpornościowych, ale trzeba wiedzieć, że nie ma jednej uniwersalnej, która ma podobnie wysokie wskaźniki dotyczące wszystkich chorób. W pszenicy ozimej najważniejszą uwagę przykłada się do septoriozy, mączniaka czy rdzy brunatnej - choroby te występują powszechnie, obserwuje się je w 70-80 proc. doświadczeń. Ale już jeśli chodzi o rdzę żółtą, to choroba ta występuje rzadko - lokalnie, ale jak już się pojawi powoduje znaczne straty, jednak rolnicy nie zwracają na nią wielkiej uwagi - dodaje Najewski.