W większości odmian kukurydzy w wyłupanych ziarniakach wyraźnie można już odnaleźć czarną plamkę. Tworzy się ona u podstawy ziarniaka po około 60 dniach licząc od początku wiechowania kukurydzy. Stadium to oznacza osiągnięcie przez ziarniak dojrzałości fizjologicznej (omłotowej). Najwcześniej pojawia się ona na czubku kolby, a następnie w coraz niżej usytuowanych ziarniakach.

Po osiągnięciu tej fazy ziarniak już nie rośnie, a wilgotność jaką osiąga oscyluje na poziomie 32-35 proc. Zbierając ziarno przy takich wartościach dochodzi jednak do licznych uszkodzeń ziarna (szacowanych na około 10 proc.) Rosną także koszty dosuszenia ziarna.

Z nieformalnych doniesień wynika jednak, że niektórzy decydują się już na omłot, a następnie na dosuszanie ziarna. Liczą, że jak sprzedadzą ziarno na przednówku otrzymają za nie niego lepszą cenę.
Po osiągnięciu dojrzałości omłotowej (widoczna czarna plamka) warto jednak jeszcze odczekać ok.2 tygodni, by zebrać bardziej suche ziarno. Takim postępowaniem niwelujemy także straty jakie powstają podczas omłotu ziarna zbyt wilgotnego.

W sprzyjających warunkach w październiku można jeszcze oczekiwać zmniejszenia wilgotności ziarna. Ale przy przesunięciu zbioru na listopad wilgotność już się nie zmniejsza, możemy natomiast dużo stracić na jakości ziarna (powiększające się porażenie ziarna przez grzyby z rodzaju Fuzarium) lub na skutek opadania kolb i wylegania roślin (omacnica prosowianka, dziki).