Siewy kukurydzy w południowych regionach kraju zaczęły się wyjątkowo wcześnie, bo jeszcze w pierwszej dekadzie kwietnia. Następnie przyszło znaczące ochłodzenie – gleba była zbyt zimna, które na długo wstrzymało kiełkowanie tych roślin. Właściwe siewy tego gatunku odbywały się po ustąpieniu chłodów, a więc przeważnie w trzeciej dekadzie kwietnia.

Niestety pogoda nie sprzyjała nadal kukurydzy, bo w maju ponownie przyszło ochłodzenie i przymrozki, o czym pisaliśmy poniżej.

Do tego, jak informowali nas rolnicy z różnych stron kraju, straty na dopiero co wysianych plantacjach, poczyniła dzika zwierzyna np. dziki i ptaki.

Nasiona w 95 proc. wyjedzone przez dziki, fot. Rafał Mładanowicz
Nasiona w 95 proc. wyjedzone przez dziki, fot. Rafał Mładanowicz

Jak sytuacja wygląda teraz? Stan na polach przedstawiliśmy w poniższym video.

Ale też zapytaliśmy specjalistę, jak on ocenia rozwój kukurydzy.

- Po ostatnich przymrozkach kukurydza zazwyczaj w ciągu 1-2 dni zaczęła wykazywać typowe objawy przechłodzenia (zmrożenia) w postaci blaknących pierwszych liści. Do IOR-PIB TSD Rzeszów nie napłynął jak do tej pory żaden poważniejszy sygnał, że gdzieś kukurydza została zniszczona całkowicie przez przymrozek, niemniej być mnoży gdzieś takie sytuacje się zdarzyły. Ponieważ stres termiczny dla ciepłolubnej kukurydzy jest dość duży, stąd też należy dać roślinom kilka dni na dojście do siebie – powiedział w rozmowie z farmer.pl prof. Paweł Bereś z Instytutu Ochrony Roślin – PIB, TSD w Rzeszowie.

Jak radzi, bezpośrednio po przymrozkach nie należy dokładać dodatkowych stresów roślinie w postaci choćby nawożenia nalistnego czy odchwaszczania. Wspomaganie roślin wykonuje się dopiero po kilku dniach od minięcia czynnika stresowego.

- Jak na ten moment kukurydza jeszcze nie jest w zaawansowanym wzroście choćby porównując sytuację do analogicznego okresu w 2019 roku. Na szczęście przez znaczną część kraju przeszły opady deszczu - większe bądź mniejsze, co choć nie odbuduje zasobów wodnych wystarczająco, to jednak pozwoli tej roślinie na lepsza regenerację po przymrozkach i zaczęcie korzystania z nawozów jakie były lub będą wniesione. Temperatury zaczynają wzrastać, a to także pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój roślin. Ponieważ od przymrozków minęło kilka dni już część plantatorów wjechała w uprawy z zabiegami pielęgnacyjnymi – podsumował prof. Bereś.