Zimotrwałość jęczmienia ozimego podobnie jak pozostałych gatunków zbóż, oceniana jest w skali 9-stopniowej. Im wyższy stopień, tym odmiana lepiej zimuje (na każdy stopień skali daje to około 10 proc. więcej roślin żywych). Należy jednak mieć świadomość, że zimotrwałość jęczmienia a pszenicy jest wyznaczana zupełnie inaczej. Ocena 5 dla pszenicy ozimej ma zupełnie inny wymiar praktyczny niż 5 dla jęczmienia ozimego. Temperatura mrożenia roślin jęczmienia w chłodni jest łagodniejsza, wynosi około -10 do -14 st. C, gdzie pszenica i pszenżyto testowane jest w temperaturze (od -15 do -18 st. C).

Przezimowane odmian jęczmienia ozimego poddawana jest także weryfikacji po trudnych sezonach (takich jak: 2011/2012 oraz 2015/2016). Są to sezony gorszego przezimowania i dostarczają one cennych informacji o przezimowaniu odmian w warunkach polowych.

Odmiany badane w doświadczeniach COBORU w ramach PDO różnią się maksymalnie 1,5 stopniem. Oceny odmian wahają się od 4,5 do maksymalnie 6 stopni. Przy czym najwyższą notę otrzymały zaledwie 2 odmiany.

Poniżej przedstawiamy odmiany jęczmienia ozimego, które według COBORU w warunkach naszego kraju najlepiej zimują.

Odmiany wielorzędowe pastewne:

• Impala- 6
• Fridericus - 6
• Zenek - 5,5
• Yukon - 5,5
• Kobuz - 5,5
• Jakubus - 5
• Kaylin - 5
• SU Jule- 5
• Antonella - 5
• Mirabelle- 5
• KWS Kosmos - 5
• Quadriga – 5
• Titus – 5
• Arenia - 5
• SU Elma - 5
• KWS Meridian – 5
• Henriette – 5
• Scarpia - 5
• Lomerit - 5
• SU Melania - 4,5
• KWS Astaire - 4,5
• KWS Higgins - 4,5
• Nele - 4,5
• Souleyka - 4,5
• Holmes -4,5
• Bartosz -4,5

Odmiany dwurzędowe pastewne:

• Zita - 5
• SU Vireni - 5
• Brosza - 4,5

Do oceny zimotrwałości przez COBORU nie są poddawane odmiany jęczmienia hybrydowego i większość odmian dostępnych z katalogu CCA. Decydując się na takie odmiany, o ich zimotrwałość należy pytać przedstawicieli poszczególnych firm hodowlano – nasiennych.

Warto pamiętać, że na zimotrwałość jęczmienia w dużej mierze wpływają także błędy poczynione w jesiennej agrotechnice takie jak chociażby: zbyt wczesny lub opóźniony siew, zbyt gęsty siew, przenawożenie, brak ochrony fungicydowej w obliczu silnej jesiennej presji chorób grzybowych i wiele innych.