Najlepiej w gospodarstwie uprawiać kilka odmian, bo sprzyja to stabilizacji plonów i w sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych (np. wymarznięcia w sezonie 2015/2016) pozwala mieć nadzieję, że te odmiany o wyższym stopniu zimotrwałości, mimo przeciwności, mogą poradzić sobie lepiej. Oczywiście bardzo niskie temperatury i brak opadów śniegu (pokrywy śnieżnej) może zaprzepaścić te plany, ale mimo wszystko wybór odmian o wysokim stopniu mrozoodporności niweluje straty.

Przypominam, że zimotrwałość oznacza zdolność rośliny do przetrwania zimy (całej pory roku), ze wszystkimi charakterystycznymi dla niej zjawiskami, takimi jak śnieg, mróz, odwilż i nasłonecznienie. Z kolei mrozoodporność oznacza zdolność rośliny do przetrwania ujemnych temperatur na konkretnym poziomie.

Pszenica jest bowiem gatunkiem zbóż, która odznacza się średnią i niską wrażliwością na niską temperaturę. Generalnie znosi mrozy sięgające -20ᵒC.

Poniżej przedstawiamy listę odmian pszenicy ozimej o najwyższej skali zimotrwałości (skala 9 st., gdzie 9 oznacza ocenę najkorzystniejszą, 5 średnią, natomiast 1 najmniej korzystną). Zestawienie jest oparte o dane Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (porównanie odmian pod względem wybranych cech - zimotrwałość):


- Arkadia 6
- Legenda 6
- Ostroga 6
- Smuga 6

-Tonacja 5.5
- Medalistka 5.5
- LG Jutta 5.5
- Hondia 5.5
- Jantarka 5.5
- Bogatka 5.5

- Belissa 5
- Markiza 5
- Natula 5
- Rotax 5
- Tytanika 5
- Skagen 5

- Sailor 4.5
- RGT Bilanz 4.5
- RGT Metronom 4.5
- Owacja 4.5
- KWS Spencer 4.5
- Fakir 4.5
- Fidelius 4.5
- Formacja 4.5
- Arktis 4.5

- Artist 4
- Bonanza 4
- Delawar 4
- Dolores 4
- KWS Ozon 4
- Linus 4
- KWS Kiran 4
- Patras 4
- Platin 4
- Praktik 4
- RGT Kilimanjaro 4
- Torrild 4.