Pisaliśmy już o tym, że część rolników nie może wykonać siewów zbóż, zwłaszcza w północnych częściach kraju. Dlatego szukają alternatywnych rozwiązań – odmian, które nadają się do opóźnionego siewu.

Jak wynika z informacji Polskiej Izby Nasiennej, najwięcej zapytań jest o odmiany o wysokim stopniu zimotrwałości, powyżej 4-4,5ᵒ. Poszukiwane są zwłaszcza odmiany: Arkadia, Aleksander, KWS Julius, Tonacja, Ostroga, Hondia, Delawar, Artis, RGT Kilimanjaro. O ile nie ma problemu z ich dostępnością, to mamy już pierwsze sygnały z terenu, że cena tych nasion wzrosła. Średnio kształtuje się ona na poziomie 190 zł za 100 kg.

Poniżej przypominamy listę odmian pszenicy ozimej o najwyższej skali zimotrwałości (skala 9 st., gdzie 9 oznacza ocenę najkorzystniejszą, 5 średnią, natomiast 1 najmniej korzystną). Zestawienie jest oparte o dane Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (porównanie odmian pod względem wybranych cech - zimotrwałość):

- Arkadia 6
- Legenda 6
- Ostroga 6
- Smuga 6

-Tonacja 5.5
- Medalistka 5.5
- LG Jutta 5.5
- Hondia 5.5
- Jantarka 5.5
- Bogatka 5.5

- Belissa 5
- Markiza 5
- Natula 5
- Rotax 5
- Tytanika 5
- Skagen 5

- Sailor 4.5
- RGT Bilanz 4.5
- RGT Metronom 4.5
- Owacja 4.5
- KWS Spencer 4.5
- Fakir 4.5
- Fidelius 4.5
- Formacja 4.5
- Arktis 4.5

- Artist 4
- Bonanza 4
- Delawar 4
- Dolores 4
- KWS Ozon 4
- Linus 4
- KWS Kiran 4
- Patras 4
- Platin 4
- Praktik 4
- RGT Kilimanjaro 4
- Torrild 4.