Jak informuje hodowca HR Strzelce - Grupa IHAR Bamberka jest odmianą pszenicy ozimej, zarejestrowaną w 2009 roku - klasie A (odmiany jakościowe). Pod względem parametrów jakościowych jest odmianą bardzo stabilną. Zgodnie z badaniami COBORU jak i własnymi większość badanych parametrów jakościowych tej odmiany plasuję ją w gronie odmian elitarnych. Przy prawidłowej agrotechnice uzyskuje bardzo wysokie wartości liczby sedymentacji, oraz zawartości białka i glutenu. Ponadto charakteryzuje się wysoką liczbą opadania, którą, co jest najistotniejsze utrzymuje podczas mokrych i przedłużających się żniw. Cecha ta została zweryfikowana na masową skalę w ostatnich dwóch sezonach (2011 i 2010), które charakteryzowały się wyjątkowo dużą ilością opadów podczas żniw.

Wysoka i stabilna jakość wypiekowa jest uzupełnieniem wysokiego potencjału plonowania. Bamberka w 2010 roku uzyskała jedne z najwyższych plonów wśród wszystkich odmiana jakościowych (klasa A) badanych w Polsce w urzędowych doświadczeniach COBORU (od 102 - 111 proc. wzorca w zależności od rejonu kraju). W 2011 r. potwierdziła po raz kolejny bardzo dobre wyniki plonowania osiągając w skali całego kraju wynik 101 proc. wzorca na obu poziomach agrotechniki.