Elewarr posiada elewatory i magazyny zbożowe o łącznej pojemności blisko 700 tys. t. zlokalizowane na terenie całego kraju. Spółka istnieje od 1992 roku.

Właśnie na stronie firmy pojawiła się informacja, że pełniącą obowiązki prezesa zarządu Elewarr Sp. z o.o. od dnia 13.07.2022 r. została Monika Parafianowicz, jednocześnie wiceprezes zarządu Elewarr.

We władzach spółki nie ma już dotychczasowego prezesa dr. Daniela Alain Korony.

Rada Nadzorcza Elewarr Sp. z o.o. to nadal: Marcin Sutkowski, przewodniczący Rady Nadzorczej, Anna Kaliska, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, Paweł Bukowski, sekretarz Rady Nadzorczej.