W dalszym ciągu słaby jest skup ziarna z przeznaczeniem na eksport. Obecnie w portach przedmiotem eksportu jest głównie ziarno kukurydzy i pszenicy w ramach wcześniej zawartych kontraktów.

Notowania cen ziarna w dalszym ciągu poruszają się w trendzie bocznym. Ceny płacone za kukurydzę suchą na gospodarstwie to poziom 660-680 PLN/t na południowym -wschodzie do 670-690 PLN/t na Dolnym Śląsku. Ceny kukurydzy z dostawą do wytwórni to poziom 720-770 PLN/t, w zależności od regionu kraju. Ceny płacone za kukurydzę w portach z przeznaczeniem na eksport to poziom 750-755 PLN/t. Ceny pszenicy paszowej są zbliżone do cen kukurydzy i z dostawą kształtują się w przedziale od 700-730 PLN/t na wschodzie i południowym wschodzie kraju do 740-760 PLN/t w centrum i 750-770 PLN/t na północy.

Z kolei, ceny pszenżyta paszowego to poziom 680-730 PLN/t. Ceny żyta paszowego kształtują się w przedziale 660-720 PLN/t. Z kolei, ceny jęczmienia paszowego to poziom 720-750 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Ceny pszenicy konsumpcyjnej z dostawą w zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka) kształtują się w przedziale od 800-820 PLN/t na południu i południowym - wschodzie, 840-850 PLN/t w centrum do 850-860 PLN/t na północy kraju.
Drogie pozostaje żyto konsumpcyjne, którego ceny kształtują się na poziomie 850-920 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).