Błędem jest zarówno siew zbyt wczesny, jak i za późny. W praktyce jednak termin w dużej mierze uzależniony jest od przebiegu pogody na danym obszarze, przedplonu, jak również innych, często niezależnych od rolnika czynników. To, kiedy siać, nie jest kwestią sztywno ustaloną dla całej Polski. W różnych regionach naszego kraju kalendarium siewne zbóż prezentuje się inaczej.

Siew zbóż ozimych należy rozpocząć od jęczmienia. Optymalny termin siewu dla zachodniej części kraju to okres od 10 do 20 września. Z kolei w przypadku południowo-wschodnich rejonów kraju jęczmień ozimy wysiewa się do 25 września. Pszenicę ozimą rolnik powinien wysiać od 15 do 20 września na obszarze Polski północno-wschodniej oraz wschodniej. Natomiast w rejonie środkowej i południowo wschodniej część Polski pszenicę wysiewa się od 20 do 30 września. Na pozostałym obszarze Polski termin od 20 września do 5 października to najlepszy czas na wysiew pszenicy.

Pszenżyto najwcześniej wysiewa się w północno-wschodnim rejonie Polski – od 10 do 20 września. Na północy, w centrum i na południowym wschodzie kraju siew pszenżyta powinien przebiegać w terminie od 10 do 25 września. Z kolei termin od 20 września do 5 października to optymalny termin siewu dla zachodniej części kraju. Natomiast żyto ozime w Polsce wysiewa się przeważnie w terminie od 15 do 30 września. Wyjątek stanowi zachodnia część Polski, gdzie siew można opóźnić o kilka dni.

Należy pamiętać o następujących zasadach:
przy wczesnym siewie siać rzadziej, a przy opóźnionym – gęściej (zmiany gęstości powinny oscylować w zakresie 5-15% ilości optymalnej);
każdy gatunek zboża, a także każda odmiana, ma własną zdolność krzewienia, dlatego żyto i jęczmień wysiewane są w znacznie mniejszej gęstości i masie niż pszenica czy pszenżyto;
uwzględniać siłę kiełkowania nasion.

Dobrze rozkrzewione i ukorzenione siewki przed zimą
Dobrze rozkrzewione i ukorzenione siewki przed zimą

O tym, ale i o innych sprawach związanych z terminem siewu rozmawialiśmy z dr hab. Alicją Sułek, kierownikiem Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

„Farmer”: Z czego wynika potrzeba przestrzegania zalecanych terminów siewu?

Alicja Sułek: Termin siewu jest bardzo istotnym, a przy tym beznakładowym czynnikiem produkcyjnym. Jego opóźnienie powoduje obniżkę plonu ziarna. Jest on determinowany przez warunki pogodowe. Szczególnie chodzi tu o wilgotność gleby i temperaturę powietrza. Jest to silnie zróżnicowane, zależnie od regionu naszego kraju. Siejąc zboża ozime, trzeba pamiętać o tym, że aby rośliny przetrwały zimę, to do momentu ustania wegetacji muszą zdążyć się rozkrzewić.

Rolnicy korygują jednak terminy siewu poszczególnych gatunków zbóż. Czy słusznie?

Zmienne są także nasze (Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – red.) zalecenia odnośnie terminu siewu w poszczególnych regionach Polski. Niemniej, jak wcześniej powiedziałam, przebieg warunków pogodowych w danym sezonie determinuje moment siewu. Jeżeli pogoda w październiku sprzyja intensywnej wegetacji, wówczas możemy go opóźnić (...).

Cały artykuł ukazał się we wrześniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"