Ceny zbóż na przestrzeni trzech ostatnich tygodni nie zmieniły się znacząco. Owszem można zauważyć delikatną tendencję spadkową, która tyczy się pszenicy i jęczmienia, ale też wzrostową dotyczącą żyta i pszenżyta. Dla przykładu w trzeciej dekadzie sierpnia pszenica konsumpcyjna średnio kosztowała 635 zł/t netto, a 15 września – 623 zł/t, pszenica paszowa odpowiednio: 592 zł/t i 590 zł/t.

Generalnie średnia cena żyta konsumpcyjnego obecnie wynosi bez VAT 547 zł/t, żyta paszowego – 496 zł/t, pszenżyta 546 zł/t, owsa – 453 zł/t, jęczmienia paszowego 537 zł/t, a konsumpcyjnego – 580 zł/t, a rzepaku 1510 zł/t.

Za tonę ziarna kukurydzy o wilgotności 30 proc. producent może się spodziewać od 370 do 430 zł/t netto, a za suchą (wilgotność 14 proc.) – 570-690 zł/t netto. W analogicznym okresie roku ubiegłego cena ziarna mokrego tego gatunku kształtowała się na poziomie 320-380 zł/t netto, a suchego 510-730.

Obecnie w cennikach nielicznych firm można znaleźć pozycję dotyczącą ceny soi – 1300 zł/t netto, łubinu – 654-820 zł/t, bobiku – 720-730 zł/t i grochu – 560 zł/t.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 15 września 2017 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 610,
- żyto konsumpcyjne – 550.

Lubella S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 645,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 470,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień konsumpcyjna – 560,
- jęczmień paszowy – 550,
- owies – 485,
- rzepak – 1510.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 630.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- żyto – 600.

Osadkowski S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 600,
- żyto paszowe – 520,
- pszenżyto – 510,
- jęczmień paszowy – 500,
- soja – 1300.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 620,
- żyto paszowe – 510,
- pszenżyto – 560,
- jęczmień paszowy – 570,
- kukurydza sucha – 690,
- bobik – 730.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 610,
- żyto konsumpcyjne – 510,
- jęczmień konsumpcyjny – 580.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 610,
- pszenica paszowa – 580.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 620-670,
- pszenica paszowa – 570,
- żyto konsumpcyjne – 520-540,
- żyto paszowe – 480,
- pszenżyto – 550,
- jęczmień konsumpcyjna – 560,
- jęczmień paszowy – 540,
- owies – 440-460,
- rzepak – 1510,
- kukurydza sucha – 580,
- kukurydza mokra – 380,
- łubin – 820,
- bobik – 720.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 570,
- żyto paszowa – 510,
- pszenżyto – 540,
- jęczmień paszowy – 530,
- owies – 430.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa – 620,
- rzepak – 1550.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 650-670,
- żyto konsumpcyjne – 570.

Agroland
- pszenica konsumpcyjna – 600,
- pszenica paszowa – 580,
- jęczmień paszowy – 510.

Agro-Biznes
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 580,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- żyto paszowe – 500,
- jęczmień paszowy – 510,
- owies – 480,
- pszenżyto – 560,
- rzepak – 1520.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- pszenica paszowa – 560,
- żyto konsumpcyjne – 570,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- jęczmień paszowy – 540.

F.H.U. Gawor
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- pszenica paszowa – 580,
- jęczmień paszowy – 530,
- kukurydza mokra – 370-380.

Boferm Górki
- pszenica paszowa – 598,
- żyto paszowe – 495,
- pszenżyto – 532,
- jęczmień paszowy – 542,
- owies – 420,
- rzepak – 1400,
- łubin – 654,
- groch – 560.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 600,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- żyto paszowe – 490,
- pszenżyto – 550,
- jęczmień paszowy – 550,
- rzepak – 1525.

AGRONOWAK
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- pszenica paszowa – 600,
- jęczmień paszowy – 600,
- pszenżyto – 530,
- rzepak – 1540.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 630-660,
- pszenica paszowa – 620,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- żyto paszowe 500,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- pszenżyto – 560,
- owies – 480,
- kukurydza sucha – 600,
- kukurydza mokra – 430.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- pszenica paszowa – 600,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 470,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień paszowy – 560,
- owies – 420,
- rzepak – 1550,
- kukurydza mokra – 370,
- kukurydza sucha – 570.

AgroAs
- pszenica paszowa – 610,
- jęczmień paszowy – 550,
- kukurydza mokra – 390.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 600,
- żyto konsumpcyjna – 540,
- jęczmień konsumpcyjny.