Mniejsza światowa produkcja pszenicy w sezonie 2022/2023

Zmniejszoną produkcję na Ukrainie, w Australii i Maroku tylko częściowo równoważą wzrosty w Kanadzie, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Produkcja w Ukrainie z powodu toczącej się wojny w sezonie 2022/2023 ma wynieść 21,5 mln ton, czyli o 11,5 mln mniej niż w sezonie 2021/2022.

Przewiduje się, że produkcja Kanady wzrośnie do 33,0 mln ton w nadchodzącym sezonie, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z zeszłorocznymi uprawami dotkniętymi suszą.  

Przewidywane światowe zużycie pszenicy sezonie 2220/2023 jest nieco niższe i wynosi 787,5 mln ton, ponieważ wzrost zużycia żywności jest z nawiązką skompensowany spadkiem zużycia na cele paszowe. Największe redukcje zużycie na pasze ma mieć miejsce w Chinach, Unii Europejskiej i Australii, a znaczny spadek zużycia na cele żywnościowe w Indiach.

Przewidywany światowy handel w sezonie 2022/2023 to rekordowe 204,9 mln ton, o 5,0 mln więcej niż w zeszłym roku. Przewiduje się, że import wzrośnie dzięki zwiększonym dostawom eksportowym z Rosji i Kanady, które z nawiązką zrównoważą redukcje dla Ukrainy i Australii. Przewiduje się, że Rosja będzie wiodącym eksporterem pszenicy w sezonie 2022/2023 z 39,0 mln ton, a następnie miejsca zajmą Unia Europejska, Australia, Kanada i USA. Prognoza eksportu dla Ukrainy wynosi 10,0 mln ton, co oznacza drastyczny spadek ze względu na zmniejszoną produkcję i znaczne ograniczenia logistyczne w eksporcie w porównaniu z ubiegłym sezonem. Oczekuje się, że Indie pozostaną znaczącym eksporterem pszenicy w sezonie 2022/2023. Przewidywane światowe zapasy kończące się w w 2023 r. zmniejszą się o 5 procent do 267,0 mln ton i będzie to najniższy poziom od sześciu lat. Największa zmiana dotyczy Indii, gdzie przewiduje się spadek zapasów do 16,4 mln ton, czyli do minimum od pięciu lat.

Niższe prognozy dla rynku zbóż paszowych w sezonie 2022/2023

Globalne prognozy dotyczące zbóż paszowych w sezonie 2022/2023 obejmują niższą produkcję i zużycie oraz mniejsze zapasy końcowe.

Przewiduje się, że światowa produkcja kukurydzy spadnie z rekordowego poziomu z zeszłego roku, odzwierciedlając głównie redukcje dla Ukrainy, USA, UE i Chin, które są częściowo równoważone wzrostami w Brazylii, Argentynie, Serbii i RPA. Oczekuje się, że światowe zużycie kukurydzy spadnie o 1,2 procent, a konsumpcja zagraniczna o 0,9 procent. Przewiduje się, że światowy import kukurydzy spadnie o 2,3 procent, z największymi spadkami rok do roku w Chinach, Kanadzie, UE, Brazylii i Wielkiej Brytanii. Znaczący wzrost importu kukurydzy obejmuje Wietnam, Iran i Bangladesz. Globalne zapasy kukurydzy spadły o 1,4 proc. do 305,1 mln ton, odzwierciedlając przede wszystkim oczekiwane spadki w Chinach i USA, które są częściowo równoważone wzrostami w Brazylii, Serbii i Ukrainie.

W przypadku Chin całkowity import zbóż paszowych w sezonie 2022/2023 prognozowany jest na 37,9 mln ton, czyli o 5,0 mln mniej niż rok temu i poniżej rekordowych 50,5 mln osiągniętych w sezonie 2020/2021. Oczekuje się, że import kukurydzy spadnie o 5,0 mln ton do 18,0 mln ton przy spadku importu z Ukrainy. Import jęczmienia prognozowany jest na 10,0 mln ton, a sorgo na 9,5 mln.