W ciągu ostatniego tygodnia w skupach niewiele się działo, ponieważ pogoda skutecznie wstrzymała zbiory zbóż. Do tej pory ziarno pszenicy cechowało się na ogół wysoką zawartością białka i glutenu, przy jednoczesnym słabym wyrównaniu ziarna i niską gęstością. Czy opady deszczu znacząco wpłynęły na spadek liczby opadania? Z pewnością, jednak na potwierdzenie tej tezy musimy nieco poczekać, gdyż żniwa niemal w całym kraju zostały wstrzymane i nie odnotowano jeszcze odpowiednio dużych dostaw partii zbieranych po opadach deszczu. Zarówno rolnicy jak i firmy skupujące coraz bardziej obawiają się o jakość tegorocznych płodów rolnych, których wartość, w ciągu ostatnich kilku dni, wzrosła.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 10 sierpnia 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- żyto konsumpcyjne – 750.

Osadkowski S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 870,
- pszenica paszowa – 840,
- jęczmień paszowy – 650,
- rzepak – 2430.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- pszenżyto - 700,
- żyto konsumpcyjne - 640,
- jęczmień konsumpcyjna - 750.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 880,
- pszenica paszowa – 810. 

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 840 - 900;
- pszenica paszowa – 780;
- pszenżyto – 710;
- żyto paszowe – 600;
- żyto konsumpcyjne – 625 - 650;
- jęczmień konsumpcyjny – 710;
- rzepak – 2450-2500,
- kukurydza sucha – 1000;
- owies – 510,
- groch – 1000,
- bobik – 1000,
- łubin – 1000.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa – 870-880,
- pszenżyto - 780-790,
- jęczmień paszowy - 720-730,
- rzepak - 2350-2360.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- żyto konsumpcyjne – 750. 

Elewarr – oddział w Nowych Proboszczewicach
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- pszenica paszowa – 830,
- pszenżyto – 720,
- żyto paszowe – 660,
- żyto konsumpcyjne – 720,
- jęczmień konsumpcyjny – 730,
- jęczmień paszowy – 700,
- rzepak – 2320.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 950,
- pszenica paszowa – 850,
- pszenżyto – 800,
- żyto paszowe – 700,
- jęczmień paszowy – 770,
- rzepak – 2370,
- kukurydza mokra – 580,
- kukurydza sucha – 860.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna - 850,
- pszenżyto – 730,
- żyto paszowe – 630,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- jęczmień konsumpcyjny – 720,
- rzepak – 2400,
- kukurydza sucha - 1020 stary zbiór.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 870,
- pszenica paszowa – 840,
- pszenżyto – 740,
- żyto paszowe – 610,
- żyto konsumpcyjne – 630,
- jęczmień konsumpcyjny – 720,
- jęczmień paszowy – 680,
- rzepak – 2420,
- kukurydza sucha – 920,
- owies – 560,
- groch - 900.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 870 - 900,
- pszenica paszowa – 820,
- żyto paszowe – 640,
- żyto konsumpcyjne – 720,
- rzepak – 2250 - 2320.

PROCAM
- pszenica konsumpcyjna - 920-980,
- pszenica paszowa - 820-880,
- pszenżyto - 750-820,
- żyto konsumpcyjne - 680-730,
- jęczmień konsumpcyjny - 700-780,
- rzepak - 2340-2430,
- kukurydza sucha - 830-900 nowy zbiór, 1000-1030 stary zbiór,
- groch - 1000-1100,
- bobik - 980-1050,
- łubin - 1150-1200.

Street retail
- rzepak - 2390 - 14 dni, 2450 - 30 dni termin płatności.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka
- pszenica konsumpcyjna - 900 (okolice Kętrzyna),
- pszenica paszowa – 860,
- pszenżyto – 760,
- jęczmień paszowy – 740,
- groch – 1050,
- bobik - 1200.

Firma Szmidt
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- pszenica paszowa - 820,
- pszenżyto – 760,
- żyto paszowe – 640,
- jęczmień paszowy – 700,
- rzepak – 2400,
- kukurydza mokra – 600,
- kukurydza sucha - 950.

PHUT Siembida
- pszenica paszowa – 740,
- pszenżyto – 602,
- jęczmień paszowy – 620,
- rzepak – 2250,
- owies - 490.

Transrol Leszno
- pszenica konsumpcyjna – 930,
- pszenica paszowa – 860,
- pszenżyto – 760,
- żyto paszowe – 680,
- żyto konsumpcyjne – 710,
- jęczmień paszowy – 760,
- rzepak – 2390,
- kukurydza sucha – 980,
- owies – 560,
- groch – 1020,
- łubin – 1050.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 860,
- pszenica paszowa – 830,
- pszenżyto – 720,
- jęczmień paszowy – 700,
- rzepak – 2350.