W firmach skupujących płody rolne da się wyczuć, że w większości kraju sezon żniwny już się zakończył - ankietowani zwrócili uwagę, że ruch jest zdecydowanie mniejszy. Co ciekawe, w tym roku spora część rolników zdecydowała się magazynować zboża i rzepak, prawdopodobnie w oczekiwaniu na jeszcze wyższe ceny, bowiem podaż na krajowym rynku jest zdecydowanie niższa, niż przed rokiem.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 19 sierpnia 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 860.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 1040,
- żyto konsumpcyjne – 850.

Osadkowski S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 940,
- pszenica paszowa – 900,
- rzepak – 2500.

De Heus
- pszenica paszowa – 950,
- pszenżyto – 850,
- jęczmień paszowy – 800,
- owies - 630.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 970,
- żyto konsumpcyjne - 690,
- jęczmień konsumpcyjna - 750.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 880,
- pszenica paszowa – 810.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 910-950;
- pszenica paszowa – 810;
- pszenżyto – 750;
- żyto paszowe – 700;
- żyto konsumpcyjne – 720-740;
- jęczmień konsumpcyjny – 700;
- rzepak – 2600,
- kukurydza mokra – 600,
- kukurydza sucha – 1050;
- owies – 600,
- groch – 1020,
- bobik – 1040,
- łubin – 1040.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa - 960-970,
- pszenżyto - 860-870,
- jęczmień paszowy - 800-810. 

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 950,
- żyto konsumpcyjne – 750.

Elewarr – oddział w Nowych Proboszczewicach
- pszenica konsumpcyjna – 970-1000,
- pszenica paszowa – 900,
- pszenżyto – 790,
- żyto paszowe – 680,
- żyto konsumpcyjne – 770,
- jęczmień konsumpcyjny – 750,
- jęczmień paszowy – 710,
- rzepak – 2500.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 1000,
- pszenica paszowa – 900,
- pszenżyto – 850,
- żyto paszowe – 750,
- jęczmień paszowy – 780,
- rzepak – 2500,
- kukurydza mokra – 600,
- kukurydza sucha – 880.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna - 950,
- pszenica paszowa – 850,
- pszenżyto – 780,
- żyto konsumpcyjne – 690,
- jęczmień konsumpcyjny – 760,
- rzepak – 2580.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 950,
- pszenica paszowa – 900,
- pszenżyto – 790,
- żyto paszowe – 660,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- jęczmień paszowy – 760,
- rzepak – 2500,
- kukurydza mokra – 580,
- kukurydza sucha – 950,
- owies – 600.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 920,
- pszenica paszowa – 900,
- pszenżyto – 770,
- żyto paszowe – 640,
- żyto konsumpcyjne – 670,
- jęczmień konsumpcyjny – 760,
- jęczmień paszowy – 720,
- rzepak – 2540,
- kukurydza sucha – 950,
- owies – 560,
- groch - 900.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 970-1000,
- pszenica paszowa – 900,
- żyto paszowe – 680,
- żyto konsumpcyjne – 770,
- rzepak – 2350-2500.

Street retail
- rzepak - 2480 - 14 dni płatności, 2500 - 30 dni płatności.

Firma Szmidt
- pszenica konsumpcyjna – 960,
- pszenica paszowa - 930,
- pszenżyto – 820,
- żyto paszowe – 720,
- jęczmień paszowy – 720,
- rzepak – 2550,
- kukurydza mokra – 600,
- kukurydza sucha - 1000.

Transrol Leszno
- pszenica konsumpcyjna – 1000,
- pszenica paszowa – 900,
- pszenżyto – 840,
- żyto paszowe – 720,
- żyto konsumpcyjne – 780,
- jęczmień paszowy – 800,
- rzepak – 2510,
- kukurydza sucha – 1040,
- owies – 580,
- groch – 1050,
- łubin - 1100.

Agrolex
- pszenica konsumpcyjna – 1065,
- pszenica paszowa – 950,
- pszenżyto – 880,
- żyto konsumpcyjne – 830,
- jęczmień paszowy – 860,
- rzepak – 2570,
- kukurydza sucha – 900,
- owies – 650,
- groch – 1100,
- łubin – 1250. 

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 910,
- pszenica paszowa – 900,
- pszenżyto – 810,
- żyto konsumpcyjne – 750,
- jęczmień paszowy – 810,
- rzepak - 2500.