- Zbierane są przede wszystkim odmiany wczesne i średnio późne. Te późniejsze o wyższym FAO są jeszcze zbyt wilgotne. Bo tzw. mokra kukurydza oceniana jest na 30 proc. wilgotności, a każdy tonoprocent to potrącenia. Z kolei suszenie w tym roku jest dużo droższe, stąd rolnicy sondują czy mogą sobie na to pozwolić – mówi w rozmowie z farmer.pl prof. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. pogoda nie sprzyja dosuszaniu ziarna, ale mogą te zmienić, zapowiadane przymrozki.

Jak dodaje, zbiory z powodu pogody, są już bardzo zaawansowane w zachodnich regionach kraju. Z kolei we wschodnich województwach, ale też i w północnych, to dopiero początek.

Cena kukurydzy

Firmy skupowe potwierdzają, że właśnie ze względu na koszty suszenia, rolnicy decydują się często na sprzedaż mokrego ziarna. Cena, jak oceniają jest zadowalająca. Oscyluje ona od 580 do 685 zł/t netto (mokre ziarno), i od 970 do 1000 zł/t netto (suche ziarno).

Jak dowiadujemy się w punktach skupu, nasiona mają zwykle wilgotność w granicach 30-32 proc., ale zdarzają się też takie powyżej 35 proc. Były też partie, gdzie wilgotnościomierz pokazał 24 proc. Co z plonami? Średnio oceniane są na ok. 12 t/ha.

Jak wygląda sytuacja na świecie odnośnie rynku kukurydzy?

- Według analityków, światowe zbiory kukurydzy w bieżącym sezonie wzrosną aż o 83 mln ton r/r, tj. do 1 198,22 mln ton. Tak znaczący wzrost produkcji przyniesie jedynie nieznaczny wzrost światowych zapasów końcowych kukurydzy. Poza tym, ponad 40 proc. prognozowanego wzrostu produkcji kukurydzy dotyczy Ameryki Południowej, która dopiero rozpoczyna siewy kukurydzy, a gdzie prognozy długoterminowe wskazują na umocnienie się anomalii La Nina – poinformował Mirosław Marciniak z InfoGrain.

Ceny zbóż

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 21 października 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 1050.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o./De Heus
- pszenica paszowa – 1020,
- pszenżyto – 920,
- jęczmień paszowy – 850.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 950,
- pszenica paszowa – 900.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 1120-1140,
- pszenica paszowa – 1020,
- pszenżyto – 940,
- żyto paszowe – 850,
- żyto konsumpcyjne – 860-870,
- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 850,
- rzepak – 3100,
- kukurydza mokra – 650,
- kukurydza sucha – 980;
- owies – 600,
- groch – 1100,
- bobik – 1100,
- łubin – 1100.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa - 1040-1050,
- pszenżyto - 920-930,
- jęczmień paszowy - 800-810,
- rzepak - 2600-2750,
- kukurydza mokra – 685,
- kukurydza sucha - 970-980.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 1050,
- żyto konsumpcyjne – 870.

Elewarr – oddział w Nowych Proboszczewicach
- pszenica konsumpcyjna – 1050,
- pszenica paszowa – 920,
- pszenżyto – 880,
- żyto paszowe – 800,
- żyto konsumpcyjne – 850,
- jęczmień konsumpcyjny – 840,
- jęczmień paszowy – 800,
- kukurydza mokra - 620.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 1150,
- pszenica paszowa – 1050,
- pszenżyto – 930,
- żyto konsumpcyjne – 900,
- żyto paszowe – 870,
- jęczmień konsumpcyjny – 930,
- rzepak – 3080,
- kukurydza mokra – 640,
- kukurydza sucha – 980.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna - 1080,
- pszenica paszowa – 1000,
- pszenżyto – 890,
- żyto paszowe – 760,
- jęczmień paszowy – 820,
- rzepak – 3000,
- kukurydza mokra – 640.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 1080,
- pszenica paszowa – 1020,
- pszenżyto – 870,
- żyto paszowe – 780,
- żyto konsumpcyjne – 820,
- jęczmień paszowy – 850,
- rzepak – 2950,
- kukurydza mokra – 640,
- kukurydza sucha – 940,
- owies – 670.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 1090,
- pszenica paszowa – 1030,
- pszenżyto – 890,
- żyto paszowe – 720,
- żyto konsumpcyjne – 750,
- jęczmień konsumpcyjny – 870,
- jęczmień paszowy – 840,
- rzepak – 2920,
- kukurydza mokra - 580,
- kukurydza sucha – 950,
- owies – 580,
- groch - 970.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna - 1000-1050,
- pszenica paszowa – 920,
- żyto paszowe – 800,
- żyto konsumpcyjne – 850,
- kukurydza mokra - 620-630.

Street retail
- rzepak - 3070 - 14 dni płatności, 3100 - 30 dni płatności.

Firma Szmidt
- pszenica konsumpcyjna – 1100,
- pszenica paszowa – 1080,
- pszenżyto – 910,
- żyto paszowe – 870,
- jęczmień paszowy – 810,
- rzepak – 3000,
- kukurydza mokra – 670,
- kukurydza sucha - 970.

Transrol Leszno
- pszenica konsumpcyjna – 1100,
- pszenica paszowa – 1050,
- pszenżyto – 950,
- żyto paszowe – 850,
- żyto konsumpcyjne – 900,
- jęczmień paszowy – 900,
- rzepak – 2950,
- kukurydza sucha – 1000,
- owies – 670,
- groch – 1200,
- łubin – 1230.

Agrolex
- pszenica konsumpcyjna – 1170,
- pszenica paszowa – 1140,
- pszenżyto – 970,
- żyto paszowe/konsumpcyjne – 910,
- jęczmień konsumpcyjny – 980,
- rzepak – 3100,
- kukurydza mokra – 690,
- kukurydza sucha – 1060,
- owies – 780,
- groch – 1250.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 1080,
- pszenica paszowa – 1050,
- pszenżyto – 920,
- żyto konsumpcyjne – 880,
- jęczmień konsumpcyjny – 920,
- kukurydza mokra – 670.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia
- pszenica konsumpcyjna – 1020,
- pszenica paszowa – 960,
- jęczmień paszowy – 800,
- rzepak – 2700,
- kukurydza mokra – 620.

AGROCHEM Puławy oddział Człuchów
- pszenica konsumpcyjna - 1170,
- pszenica paszowa - 1050,
- pszenżyto - 950,
- żyto - 900,
- jęczmień konsumpcyjny - 920,
- jęczmień paszowy - 900,
- rzepak - 3100-3150,
- kukurydza mokra - 630-650,
- kukurydza sucha - 980-1060,
- owies - 780-800.