Żniwa w skansenie to odbywające się cyklicznie od lat wydarzenie ściągające do Sierpca tłumy zwiedzających. Są wśród nich zarówno rolnicy, chcący przypomnieć sobie i pokazać młodemu pokoleniu, jak wyglądały żniwa w czasach naszych dziadków, jak również miastowi, którzy z zainteresowaniem przyglądają się nieznanej sobie wcześniej historycznej technologii. Tegoroczną edycję mogliście również podglądać na relacjach na naszym Instagramie, gdzie spotkały się one z entuzjastycznym odbiorem.

Muzeum Wsi Mazowieckiej

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zajmuje powierzchnię około 60 ha, gdzie wyeksponowane jest kilkanaście zagród z przełomu XIX i XX wieku, a także kościół, kuźnia, wiatrak czy karczma. Najstarszy z prezentowanych zabytków to chałupa drobnoszlachecka pochodząca z 1840 roku. W plenerach i we wnętrzach wiejskich zagród sierpeckiego skansenu powstawały takie polskie filmy, jak "Ogniem i mieczem" czy "Pan Tadeusz".

Omłot młocarnią Warmianką, fot. Maciej Sacha
Omłot młocarnią Warmianką, fot. Maciej Sacha

Zbiór i omłot zboża tradycyjnymi metodami

W południe na polu przy zagrodzie z Czermna odbywał się pokaz zbioru zbóż kosą i żniwiarką konną. Następnie miało miejsce wiązanie i zbiór snopków, które przy pomocy zaprzęgniętego w parę koni wozu drabiniastego zostały zwiezione z pola. W zbiór zboża chętni angażowali się zwiedzający, którzy tłumnie ruszyli do wiązania i zbierania snopków, a odważniejsi chwycili również za kosy, oczywiście pod nadzorem pracowników Muzeum.

W zagrodzie z Chwał miał miejsce pokaz młócenia zebranego w ten sposób zboża młocarnią Warmianką. Użyta została nowsza wersja maszyny pod nazwą M005/1. Za jej napęd za pośrednictwem pasa transmisyjnego odpowiadał silnik stacjonarny 1HC102, popularnie zwany "esem", którego donośny dźwięk sprowadzał zwiedzających z najdalszych zakątków skansenu.

Żniwiarka konna, fot. Maciej Sacha
Żniwiarka konna, fot. Maciej Sacha