Szczegłóły na temat nowej zaprawy jak również najnowsze wyniki doświadczeń w tym zakresie zostały przedstawione na specjalnie na tę okoliczność zorganizowanej przez firmę BASF konferencji nasiennej, która odbyła się dnia 26 listopada 2014 r. w Warszawie.

Systiva 333 FS to nowy preparat zwierający w swym składzie innowacyjny karboksyamid z grupy SDHI - fluksapyroksad. Preparat jest w formie FS - płynnego koncentratu zawiesinowego. W przypadku zaprawiania jęczmienia jarego wystarczy 75 ml/100kg w jęczmieniu ozimym zaleca się dawkę 150 ml/100kg ziarna.

Fungicyd ten został zarejestrowany z zaprawą Kinto Duo 080 FS. Preparaty zastosowane w duecie gwarantują ochronę kiełkujących ziarniaków przed chorobami odnasiennymi (Kinto Duo) oraz zapewniają długotrwały efekt zwalczania chorób liści (Systiva). Takie połączenie umożliwić może większą swobodę przy organizacji pracy wiosną (rezygnacja przynajmniej z jednego zabiegu nalistnego).

Skuteczność preparatu Systiva została potwierdzona doświadczeniami, które w uprawie jęczmienia jarego oraz ozimego przeprowadzili: dr inż. Z. Sawińska (UP w Poznaniu), mgr B. Krzyzińską, dr hab. M. Głazek (IOR PIB oddz. Sośnicowice), dr. inż P.Kazikowski (BASF Polska).

Trzyletnie doświadczenia prowadzono w trzech lokalizacjach: UP Poznań filia Brody, IOR PIB Oddział Sośnicowice, Centrum Kompetencji BASF w Pągowie i Jarosławcu. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę efektywności i długości działania zaprawy nasiennej zawierającej fluksapyroksad w ochronie liści jęczmienia przed sprawcami chorób i jej wpływu na poziom plonu.

W zastosowanej metodologii fluksapyroksad został przetestowany w połączeniu z wieloma kombinacjami stosowanymi zarówno na etapie zaprawiania jak i łącznie z zabiegami nalistnymi. Ocenę porażenia powierzchni liśći z kolei dokonywano w następujących fazach rozwojowych jęczmienia: BBCH 32, BBCH 50, BBCH 65, BBCH 75.

Najnowsze wyniki tychże doświadczeń przedstawiła na konferencji w Warszawie dr Zuzanna Sawińska z UP w Poznaniu.

Według tych badań fluksapyroksad do fazy kłoszenia w przypadku jęczmienia ozimego i fazy dojrzałości mlecznej ziarna w przypadku jęczmienia jarego skutecznie ograniczał populację mączniaka prawdziwego, plamistości siatkowej jęczmienia, rynchosporiozy oraz rdzy brunatnej w porównaniu do kombinacji, w której stosowano zaprawę nasienną zawierającą tritikonazol i prochloraz. Efektywność fungicydu donasiennego Systiva wpłynęła na dłuższe utrzymanie powierzchni zielonej zarówno dolnych, jak i górnych liści jęczmienia.

Aktywność bilologiczna fluksapyroksadu w ochronie liści jęczmienia była na poziomie zastosowania standardowej zaprawy nasiennej i zabiegu oprykiwania fungicydem nalistnym. Dodatkowo obserwowano korzystny wpływ fluksapyroksadu na wzrost plonu jęczmienia w każdym roku badań.

Wyniki tychże doświadczeń potwierdzają działanie ochronne Systivy. Zastosowanie go w uprawie jęczmienia może  przyczynić się do ograniczenia stosowania fungicydów nalistnych w późniejszych fazach rozwojowych. Dzięki temu uniezalęznić się można również od ewentulanych niekorzytnych warunków pogodowych na przestrzeni kapryśnej wiosny.