W wielu uprawach problem stanowi zachwaszczenie, szczególnie uciążliwa jest miotła zbożowa. Przy źle prowadzonym programie zwalczania mogą powstać biotypy bardziej odporne na działanie herbicydu, które przekażą geny odporności kolejnemu pokoleniu i tym samy walka z nimi może okazać się wyjątkowo trudna.

Z uwagi na ograniczoną rotację upraw, uproszczoną uprawę wzrasta ich zachwaszczenie, w tym także miotłą zbożową, która może być powodem obniżki plonów o około 30 proc lub więcej. Do tego dochodzi zjawisko uodparniania się chwastów. Sprzyja temu poza uproszczeniami właśnie monokultura upraw, zwalczanie chwastów tylko metodami chemicznymi i brak wymiany substancji czynnej. Najgorzej jeśli stosuje się tą samą substancję lub o takim samym mechanizmie działania przez kilka sezonów. Ponadto zjawisku uodparniania się chwastów sprzyja stosowanie takich samych kombinacji w kolejnych zabiegach dawkami dzielonymi. Hartujemy chwasty poprzez niewłaściwy dobór herbicydów do występującego zachwaszczenia czy ich stosowanie w nieodpowiedniej fazie rozwojowej chwastów oraz jeśli stosowane są dawki obniżone herbicydów w sposób niekontrolowany. Także warunki klimatyczne, jak i sama technika aplikacji w trakcie zabiegu herbicydowego mają znaczenie.

Obecnie do walki z chwastami zarejestrowane są 32 substancje czynne, w tym 18 sulfonylomoczników. Dla zbóż zarejestrowanych jest 38 substancji czynnych, z czego 11 sulfonylomoczników. Preparaty sulfonylomocznikowe należą do środków stosowanych w najniższych dawkach na jednostkę powierzchni i są skuteczne wobec ponad 80 gatunków chwastów. Dobrze działają w niskiej temperaturze, często od 10°C, amidosulfuron działa w temperaturze 5-6 °C, flupyrsulfuron 7°C jodosulfuron 6°C, triasulfuron >0°C, tribenuron 2-4°C.

Środki sulfonylomocznikowe praktycznie eliminują konkurencje chwastów wobec roślin uprawnych po kilkunastu godzinach od zabiegu, w wyniku ich działania chwasty nie pobierają wody, a substancja przemieszcza się w kierunku stożków wzrostu. Natomiast efekt działania sulfonylomoczników może być widoczny po 2-3 tygodniach od zabiegu. W trudnych warunkach może być przedłużony nawet do 4 tygodni. Pierwszym objawem jest zamieranie stożków wzrostu (także korzeni), następnie pęcznienie, kruchość oraz przebarwienia liści. Skuteczność sulfonylomoczników polega na blokowaniu aktywności biosyntezy aminokwasów (waliny, leucyny, izoleucyny) poprzez hamowanie działania katalizującego enzymu ALS - syntazy acetylomleczanowej. W efekcie brak jest aktywności ALS co prowadzi ostatecznie do zaburzeń w biosyntezie białek i dlatego podział komórek jest zahamowany.

W sumie są 24 inhibitory syntezy aminokwasów, a najliczniejszą grupę stanowią sulfonylomoczniki. - Na 9 sulfonylomocznikach: chlorosulfuronie, etametsulfuronie metylu, flupyrsulfuronie metylowym, metsulfuronie metylu, nikosulfuronie, rimsulfuronie, tifensulfuronie metylowym, tribenuronie metylowym, triflusulfuronie oparte są m.in. herbicydy DuPont, Pozostałymi sulfonylomocznikami są: amidosulfuron, flazasulfuron, foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy, mezosulfuron metylowy, prosulfuron, sulfosulfuron, triasulfuron, tritosulfuron. Inhibitorami syntezy aminokwasów są jeszcze tienkarbazon metylu, imazamoks, propoksykarbazon sodowy i należące do jednej grupy: florasulam, penoksulam, piroksysulam - mówił prof. Roman Kierzek z Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu 05.02.br na XVI konferencji DuPont. w Poznaniu.

W grupie inhibitorów syntezy aminokwasów 10 substancji czynnych posiada właściwości miotłobójcze: chlorosulfuron, flupyrsulfuron metylowy, jodosulfuron metylosodowy, mezosulfuron metylowy, sulfosulfuron, tifensulfuron metylowy, penoksulam, piroksysulam, propoksykarbazon sodowy.